Realisté k tématu Stav demokracie v ČR

Zachránit demokracii lze jen, když se na rozhodnutích budou více podílet ti, jež nesou důsledky vládnutí. Realisté zavedou lidové veto

Demokracie je u nás ohrožena tím, že se politické strany snaží občany oddělit od řízení společnosti. Společným jmenovatelem a cílem jejich stylu vládnutí je detailně kontrolovat všechny oblasti života společnosti. Protože upřednostňují vlastní zájmy, dochází k řetězení chybných rozhodnutí. Vládnoucí strany s občany nemluví a neberou na vědomí jejich zájmy a obavy. A tak sice existuje svobodně volený parlament, neplní však svou funkci; reprezentovat většinu společnosti. Politické strany jen hromadí moc a odmítají nést odpovědnost.

Při řízení společnosti je klíčová oprávněnost těch, kteří rozhodují. Oprávnění rozhodovat za zemi může vládě propůjčit pouze většina těch, kteří ponesou důsledky jejích rozhodnutí. To se však většinou neděje.

Klíčové opatření:
Pro záchranu demokracie a zvýšení kvality vládnutí je třeba, aby se na něm výrazněji podíleli ti, kteří nesou důsledky politických rozhodnutí. Realisté proto zavedou možnost lidového veta, které zabrání nejhrubším chybám vlády.