ČNF k tématu Stav demokracie v ČR

Současný stav: demokracie je a měla by být zachována 

Návrh: trochu omezení demokracie by neškodilo, protože od sametové revoluce jsme se ji naučili maximálně zneužít… Případně by se mohla upravit pravidla tak, aby si nikdo demokracii nepletl s anarchií, protože to tak někdy vypadá. Nikdo za nic nemůže, nikdo není za nic odpovědný, i když má funkci, která by odpovědnost vyžadovala. Všichni by chtěli funkci, ale odpovídat za tuto funkci nechce nikdo.