Piráti k tématu Zdravotnictví

Vedle státní VZP zavedeme konkurenci samosprávných pojišťoven. Elektronizace má přinášet benefity zdravotníkům a chránit soukromí pacientů 

Reformujeme systém zdravotních pojišťoven se zachováním solidarity. Samosprávné pojišťovny s přímo volenými radami si budou vzájemně konkurovat nabídkou a tlačit na kvalitu služeb. Pojištěnci tak získají reálnou svobodu volby v rámci veřejného zdravotního pojištění. VZP zůstane garantem zachování péče „zdarma“ ve stávajícím rozsahu.
Zavedeme srovnávač doplatků na internetu. Prosadíme skutečnou dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných. Elektronickou zdravotní dokumentaci lze sdílet jen se souhlasem pacienta.

Každý zdravotník má mít možnost se svobodně rozhodnout, zda bude pracovat přesčas za vyšší plat, anebo stráví svůj čas s rodinou či přáteli. To předpokládá plný stav personálu, do něhož je nutné investovat a omezit přebujelou administrativu a překážky ve vzdělávání.

Podpoříme hrazení péče v domácím prostředí a narovnáním ekonomických vztahů ve zdravotnictví zvýšíme efektivitu. Ušetřené peníze přispějí k dorovnání platů, aby špičkoví zdravotníci neodcházeli do zahraničí.

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Třešňák o platech ve zdravotnictví

Heger, Sedláček, Třešňák, Svoboda, Vyzula a Kaňkovský o platech ve zdravotnictví

Třešňák o protikuřáckém zákonu

Trnka, Heger, Svoboda, Třešňák a Vyzula o protikuřáckém zákonu

Heger, Trnka a Třešňák o protikuřáckém zákonu

Třešňák o poplatcích ve zdravotnictví

Třešňák, Sedláček a Svoboda o nadstandardní péči

Kandidáti o privatizaci nemocnic