SPR-RSČ k tématu Zahraniční politika

Rovnocenná spolupráce se všemi. Žádný extremismus v příklonu k jedné nebo druhé straně. Rovnoprávností a suverenitou ku prospěchu země

Bohužel stalo se naší národní tradicí, že jakmile vytáhneme hlavu z jednoho chomoutu, musíme ji honem rychle strčit do jiného, pokud možno s naprosto opačným znamínkem. Proto se tady hajlovalo, proto jsme tady měli více rudých hvězd než sami Rusové na Rudém náměstí, proto jsme dnes vazaly Berlína a Bruselu. Kdekoliv sedí nějaký šílený diktátor, hned k němu vzhlíží česká vládnoucí garnitura, která je ovšem stále stejná. Je paradoxem, když Havel starší vzhlížel k nacistům, zatímco mladší k Washingtonu. Babiš starší k Moskvě a mladší k Bruselu. A to máme na politické scéně takové, kteří tuto otočku provádějí již málem od doby nacistické okupace. Jsme suverénní zemí, proto budeme udržovat vyvážené styky se všemi zeměmi a národy a řídit se měřítkem prospěchu pro naši zem.

Video Politické spektrum
video

Sládek o pozici Česka v EU