SPR-RSČ k tématu Státní finance

Rozumné hospodářství žádá omezovat výdaje v době krize, naopak investovat do budoucnosti v době prosperity. Minimalizovat státní byrokracii

Když si spočítáme, kolik vlády v České republice vydávají bez ohledu na svoji stranickou příslušnost na státní byrokracii, přeplácení poslanců, financování zbytečného Senátu, vytváření nových a nových úřadů jako trafik pro politiky a jejich rodinné příslušníky, vykrmování bruselské administrativy, podporu zbytečných mezinárodních organizací, podporu neziskovek lovících přivandrovalce u břehů Afriky, zahraniční vojenské mise v zemích, jejichž obyvatelé o to vůbec nestojí. Potom se nedivme tomu, že státní rozpočet je ve schodku. Všechna negativa uvedená v předchozí větě a jistě i mnoho dalších je třeba neprodleně odstranit. Potom bude možné dosáhnout takřka okamžitě takového státního rozpočtu, který umožní nastartovat tak rychlé sociální i ekonomické zotavení, abychom mohli od prázdných proklamací o potřebě dohnat životní úroveň západních sousedů ke skutečnému vyrovnání toho propastného rozdílu, který je dnes.

Video Politické spektrum
video

Sládek o ekonomické situaci

Sládek o ekonomické situaci

Sládek k přijetí eura