DSSS k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Obnovit státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny. Podporovat rozvoj bytových družstev a družstevní výstavby formou bezúročné půjčky

V souvislosti s vymíráním obyvatelstva všemožně podporovat mladé rodiny, aby si mohly dovolit mít děti. Za tím účelem je třeba obnovit státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny. Právo na bydlení je jedním ze základních lidských práv a z tohoto důvodu není možné ponechat tuto důležitou oblast pouze působení tržnímu hospodářství. Musí být vytvořeny podmínky finanční i legislativní pro znovuzahájení této výstavby. Finančně podpořit Státní fond na rozvoj bydlení a zvýšit finanční krytí státních programů na obnovu bytového fondu. Rovněž podporovat rozvoj bytových družstev a družstevní bytové výstavby formou bezúročné půjčky.

Čerpání dotací EU musí být pod přísnou kontrolou. Nesmí na nich parazitovat zkorumpovaní politici a lobbisté. Musí se přesně stanovit oblasti kam směřovat evropské dotace a to jsou oblasti dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti či veřejné dopravy.