Občané k tématu Spravedlnost a stav justice

Vymahatelnost práva, audity sporných rozsudků, novelizace trestního zákona, rozšíření kapacity nápravných zařízení 

– prosadíme vymahatelnost práva
– podpoříme vnitřní audity sporných rozsudků a budeme vymáhat nápravu dle zákona, viníky povedeme k zodpovědnosti
– novelizace trestního zákona
– výstavba nových a přestavba starých objektů pro rozšíření kapacity nápravných zařízení
– budeme vyvíjet tlak na soudy a soudce, kteří soudí případy, aby řešené případy nebyly protahovány a zpožďovány
– budeme se zastávat osob poškozených justicí, kterých je mnoho.