REU k tématu Zemědělství a životní prostředí

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro nápravu škod v zemědělství a životním prostředí způsobených spol. polit. EU 

Zemědělská politika EU slouží jako páka na prosazení zájmů farmářů ze „starých“ zemí Evropské unie a vede k potlačování konkurence ze strany našich zemědělců. Musíme dodržovat kvóty na produkci jednotlivých komodit. Ničíme si půdní fond pěstováním řepky olejné. Čeští zemědělci jsou kvůli dotacím znevýhodněni oproti například francouzské, německé nebo italské konkurenci. Půdní fond se místo zdroje potravy pro obyvatele České republiky stal generátorem dotací. Pěstování technických plodin a nadměrné využívání chemikálií vede k devastaci přírodní rovnováhy.

Naše zemědělce zatěžuje bizarní a přebujelá administrativa; například pro každou krávu musí vést její životní deníček s daty krmení, dojení, pastvy apod. Všechny tyto skutečnosti nahrávají velkým zemědělským koncernům a pomalu ničí klasické malé zemědělce, kteří jsou ve zdravé společnosti páteří národa. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro návrat zdravého rozumu i do oblasti zemědělství.