STAN k tématu Zdravotnictví

Jen v rámci transparentně financovaného zdravotnictví se spravedlivě oceňovanými zdravotníky lze dosáhnout kvalitní péče 

Prioritou je stabilizovat zdravotnictví – především cestou spravedlivého odměňování zdravotnického personálu, které jedině může zastavit odliv lékařů a zdravotních sester. Příkladem může být například definování minimálních nástupních platů lékařů a zdravotních sester na úrovni 35 tisíc, resp. 25 tisíc korun.

Musíme jasně definovat vzdělávací programy ve spolupráci s profesními zdravotnickými organizacemi a zapojit maximum pracovišť, aby nedocházelo k odtržení praxe od teorie. Současně stanovit nepodkročitelné kvóty českých studentů na lékařských fakultách s cílem zabránit poklesu absolventů, kteří zůstanou v České republice.

Zavedení úplné elektronizace zdravotnické dokumentace přinese nezanedbatelné úspory. Nebude totiž například docházet k opakovaným a nepotřebným vyšetřením. Dosažené úspory bude možno využít ke zkvalitnění péče o pacienty. Stanovení standardů léčebné péče a také umožnění komerčního pojištění v oblasti nadstandardů přinese více financí do zdravotnictví.

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Vyzula, Trnka, Sedláček a Svoboda o platech ve zdravotnictví

Sedláček a Mackovík o platech ve zdravotnictví

Heger, Sedláček, Třešňák, Svoboda, Vyzula a Kaňkovský o platech ve zdravotnictví

Sedláček o protikuřáckém zákonu

Dvořák, Heger, Sedláček, Kaňkovský a Svoboda o protikuřáckém zákonu

Mackovík, Sedláček, Trnka, Běhounek, Svoboda, Vyzula a Dvořák o poplatcích ve zdravotnictví

Sedláček o nadstandardní péči

Kaňkovský, Trnka, Sedláček, Svoboda a Heger o poplatcích ve zdravotnictví

Třešňák, Sedláček a Svoboda o nadstandardní péči

Kandidáti o privatizaci nemocnic