Piráti k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpoříme menší a začínající zemědělce namísto koncernů. Chceme pestrou škálu pěstovaných plodin a konec znehodnocování zemědělské půdy 

Podpoříme začínající zemědělce, rodinné farmy, malá družstva a komunitní zemědělství.
Chceme jednoduchý a přehledný systém dotací. Zastropujeme dotace tak, aby podporovaly venkov, malé zemědělce a šetrné zemědělství.

Ochráníme zemědělskou půdu, les i krajinu. Naší prioritou je organické hnojení a recyklace bioodpadů, boj proti suchu a erozi půdy. Zajistíme monitoring eroze a těm, kteří půdu znehodnocují, dotace odebereme.

Chceme rozmanitou zemědělskou produkci a pestrost v pěstování plodin, nikoliv rozsáhlé žluté lány podporované z dotací. Jsme zastánci organického hnojení a recyklace bioodpadů. Podporujeme pěstování přírodních surovin – přírodní vlákna, oleje, barviva, léčiva apod.

Zkrátíme distribuční řetězce, budeme podporovat bližší vztahy zemědělců a spotřebitelů a zajistíme lepší odbyt místní a sezonní produkce. Zachováme zahrádkářské osady a ochráníme je před tlakem developerů.

Video Holomčík o prioritách ministerstva zemědělství
video

Holomčík o prioritách ministerstva zemědělství

Holomčík o prioritách ministerstva zemědělství

Davis, Jurečka, Faltýnek, Holík, Váňa, Zahradník, Pavera a Kováčik o privatizaci Budvaru

Holomčík a Pavera o nových pravidlech pro národní parky

Holomčík o kvalitě potravin

Holomčík a Kováčik o podpoře malých a velkých zemědělců

Faltýnek a Holomčík o prioritách ministerstva zemědělství

Holomčík o ceně másla