SPS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Pro zdravé ekonomické a pro přírodu nezatěžující zemědělství a tím i tržní ceny potravin je bezpodmínečně nutné ukončit dotační politiku!

Pro zdravé ekonomické a pro přírodu nezatěžující zemědělství a tím i tržní ceny potravin je bezpodmínečně nutné ukončit dotační politiku! Kvóty na mléko, kvóty na maso, kvóty na víno, kvóty na zelenou naftu, kvóty na místo pro slepice… Samé kvóty, teď už máme i kvóty na migranty! To musí skončit! Ono pořekadlo „řídím se selským rozumem“ do zemědělství opravdu patří a měli bychom ho tam také vrátit! Životní prostředí musí být důsledně hájeno!

To ovšem neznamená zastavit rozvoj průmyslu, ekonomiky, žití člověka a vrácení ho do společnosti prvobytně pospolné! Život a žití jednotlivce musí být vždy a za jakýchkoliv okolností na prvním místě! To je naše filozofie! Vítáme spoluobčany a spolky hájící životní prostředí a různorodost v jeho hájení, ale nejsme na straně extremistů, kteří si z ochrany životního prostředí udělali výnosný byznys a osobní finanční uplatnění! To musí skončit a tímto směrem napneme naše síly! Ekologie a ochrana životního prostředí ano. Ekoterorismus z principu ne!