DV 2016 k tématu Zemědělství a životní prostředí

Návrat k tradičním českým kvalitním potravinám. Zdravé jídlo pro naše děti. Péče o životní prostředí nesmí bránit rozvoji společnosti

Podpora české zemědělské produkce. Posílení soběstačnosti v zemědělských produktech a potravinách tam, kde to dává ekonomický smysl a kde naši zemědělci a výrobci potravin jsou konkurenceschopní. Omezení vlivu dotací, které deformují český trh se zemědělskými produkty a potravinami. Omezení diktátu vlivu zahraničních obchodních řetězců, chceme pro občany stejně kvalitní potraviny, jako mají naši sousedé v západní Evropě. Ekologické aktivity nesmí bránit dobudování dopravní infrastruktury a obchvatů měst, strategickým energetickým stavbám apod. Vybudováním obchvatů lze naopak zlepšit stav ovzduší v jednotlivých městech, obcích a městských částech. Intenzivní a stabilní ochrana národních parků a chráněných krajinných oblastí. Daňové zvýhodnění uživatelů bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků.