Cesta k tématu Státní finance

Jednoduché, srozumitelné, transparentní a nízké daně; vyrovnané rozpočty; omezení dotací; decentralizace daňových příjmů; lokální měny 

Státní a veřejné finance vyžadují hlubokou strukturální změnu, současný trend zadlužování i v době růstu ekonomiky je neudržitelný. Výsledkem musí být hospodářská a sociální stabilita země jako celku i všech regionů.

Prosazujeme:
- daňovou soustavu navrženou tak, aby motivovala k odpovědnému chování fyzických i právnických osob
- jednoduché, srozumitelné, transparentní a nízké daně; musí být zřejmé, jaké je jejich užití
- oddlužení státu, regionů a obcí
- vyrovnané veřejné rozpočty
- změnu rozpočtového určení daní – přesun podstatné části příjmů státu na regiony a obce podle nových kompetencí spojených s politickou decentralizací
- lokalizaci daní ne podle sídla účetní jednotky, ale dle míst tvorby hodnoty
- omezení nebo zrušení nenárokových dotací jako zdrojů korupce
- vytvoření možnosti tvorby vlastních daní pro obce a regiony
- vytvoření podmínek pro tvorbu lokálních měn podporujících méně rozvinuté regiony