SPD k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Regiony potřebují pravomoci a finance k řešení svých potřeb 

Rozvoj venkova je závislý na dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a rozvoji podnikatelských aktivit spojených s venkovem. Budeme posilovat autonomii a pravomoc místní samosprávy a jejich finanční příjmy navyšováním podílu z výběru daní. Na vlastních zdrojích a ne na dotacích musí být zajištěn rozvoj regionu.

Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků, tedy i starostů obcí. Je to společensky stabilizační prvek. Posiluje v české společnosti přirozeně vnímanou autoritu nejvyššího představitele obce nebo města a zároveň občanům zaručuje přímý dozor nad jeho prací.

Video Hrnčíř o prioritách ministerstva pro místní rozvoj
video

Hrnčíř o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Hrnčíř o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Hrnčíř o ekonomické výhodnosti členství v EU

Hrnčíř o dotacích z evropských fondů

Hrnčíř o drahém bydlení

Hrnčíř a Šlechtová o novele stavebního zákona

Hrnčíř, Baxa a Nekolová o sociálním bydlení