DSSS k tématu Státní finance

Základem daňové reformy by mělo být snižování nepřímých daní, které nejvíce zatěžují sociálně slabší skupiny obyvatel

Čeští podnikatelé musí mít stejné podmínky pro podnikání jako zahraniční podnikatelé či nadnárodní firmy. Je nepřijatelné zvýhodňování cizího kapitálu úlevami, například formou „daňových prázdnin“. Snížit daňové zatížení středních a malých podnikatelů tak, aby se ušetřené finanční prostředky staly zdrojem k rozvoji dalšího podnikání.

U velkých podnikatelských subjektů zavést daňovou progresi, a to tak, že právnická osoba čím větší zisky by vykazovala, tím větší by měla daňovou zátěž. Tato progrese by ovšem neplatila v případě, pokud by právnická osoba značnou část svého zisku použila jako investici např. do infrastruktury státu. V případě neplacení daní zavést přísné postihy. Pro podnikatele, kteří placení daní dodržují, zavést mimořádnou „daňovou odměnu“. Odmítáme přenášení finančních ztrát v oblasti bankovnictví na daňové poplatníky.