Zelení k tématu Průmysl a obchod

Chceme konec doby uhelné, pomůžeme průmyslu investovat do úspor energie. Zastavíme odliv zisků, podpoříme domácí podnikání 

Prosadíme moderní energetickou koncepci, která zbaví českou energetiku závislosti na spalování uhlí a zvýší její efektivitu. Pomůžeme průmyslu nastartovat investice do úspor energie i lepšího využití materiálů.

Pro růst mezd je třeba změnit dosavadní ekonomickou strategii, zvýšit investice do vzdělání a infrastruktury, vytvořit podmínky pro inovativní podniky (startupy i zavedené firmy) a podpořit místní produkci finálních výrobků. Stát by především měl rezignovat na lákání investic, které přinesou špatně placená pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou.

Jednou z cest, jak posunout českou ekonomiku ze závislosti na méně kvalifikované práci, snížit odliv kapitálu do zahraničí a vymanit se z pasti nízkých mezd, je silná podpora domácího podnikání – v podobě inkubátorů, poradenství, přístupu k informacím a kapitálů a celkového rozvoje startupového ekosystému. V každém kraji by měla být instituce na úrovni kvality Jihomoravského inovačního centra.