REU k tématu Školství, sport, věda a mládež

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU zbaví školství byrokracie, což je základ pro zvýšení mezd. Učitel má učit, ne vyplňovat papíry 

Ve vzdělávání a sportu patří Evropské unii pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje vzdělávací programy členských států. Tuto pravomoc však nevyužívá pouze k podpoře skutečného vzdělání, ale i projektů, jež jsou motivovány šířením politické ideologie, což považujeme za skandální porušení zásady apolitičnosti školského systému. V zájmu účelového čerpání dotací školy na tuto hru přistupují a naše děti se tak stávají obětí politické indoktrinace už od raného školního věku. Společně s postupující ideologizací školství a jeho byrokratické centralizaci se na učitele na všech stupních škol valí administrativní zátěž, která je odvádí od jejich skutečného poslání – předat našim dětem vědomosti a naučit je získané vzdělání používat. Od našeho vstupu do EU se Česká republika ve srovnávacích žebříčcích úrovně znalostí propadá. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro odpolitizování školství a převedení peněz tam, kde jsou potřeba. Na mzdy učitelů.