TOP 09 k tématu Školství, sport, věda a mládež

TOP 09 zvýší platy učitelům a prosadí moderní výukové metody, které podporují kreativitu žáků. Zajistíme transparentní financování sportu 

TOP 09 prosadí zvýšení platů učitelů tak, aby patřili k nejlépe placeným státním zaměstnancům, a zajistí zapojení dalších odborníků do vzdělávání. Jsme proti omezování odpovědnosti rodičů za vzdělávání dětí, a proto jim dáme větší svobodu v rozhodování o výchově jejich potomků. Například tím, že zrušíme povinný poslední rok v mateřské škole. Prosadíme navýšení finančních prostředků do regionálního i vysokého školství a nepřipustíme omezení investic do vědy a výzkumu. Peníze plynoucí do regionálního školství zvýšíme o 30 miliard korun. U vysokého školství TOP 09 prosadí, aby rozhodovala kvalita vzdělání. Proto bude financování vysokých škol svázáno s hodnocením jejich kvality. Zavedeme také systém půjček na náklady na vysokoškolské vzdělání. TOP 09 zajistí lepší kontrolu financování sportu. Peníze vynaložené do sportu vnímáme jako smysluplnou investici do rovné sportovní příležitosti pro všechny děti napříč sociálními vrstvami.

Video Klíma o prioritách ve školství
video

Klíma o prioritách ve školství

Klíma o prioritách ve školství

Klíma o inkluzi ve školství

Klíma o inkluzi ve školství

Klíma o učňovském školství

Klíma o povinné maturitě z matematiky

Klíma o školném na vysokých školách

Klíma a Kořenek o předškolním vzdělávání

Himl, Klíma a Kolek o školném na vysokých školách

Kolek, Gazdík, Klíma a Himl o prioritách ve školství

Kandidáti o penězích na školství

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům