Piráti k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

ČR potřebuje koncepční výstavbu dopravní infrastruktury realizovanou transparentními organizacemi a dlouhodobé záruky a kontroly staveb 

ČR je křižovatka Evropy a potřebuje koncepční výstavbu dálniční sítě. Plánování musí probíhat nezávisle na vrtoších politiků – s jasnými cíli, financováním a kritérii úspěšnosti. Jen tak lze do roku 2040 potřebných 1000 km dálnic dostavět.

Chceme, aby klíčové organizace, jako ŘSD a SŽDC, fungovaly jako transparentní organizace. Mnohé kontroly se dnes odehrávají pouze na papíře. U každé veřejné zakázky chceme dlouhodobé záruky a kontroly prováděné nezávislým orgánem státu, nikoli jako dnes subjekty napojenými na zhotovitele.

Nesouhlasíme s rušením lokálních železničních tratí za účelem krátkodobých úspor. Chceme věnovat mnohem více pozornosti schválené koncepci vysokorychlostní železnice – až 600 mld. Kč z kapes daňových poplatníků musí být vynaloženo účelně.

Podporujeme lepší návaznost železniční a silniční dopravy, návaznost příměstských tratí, MHD a regionálních sítí.

Chceme, aby ČR byla na špici v elektromobilech a samořídících autech. Prosadíme rozvoj nabíjecích stanic.

Video Černohorský o ceně dálniční známky
video

Černohorský o ceně dálniční známky

Černohorský o ceně dálniční známky

Ťok, Černohorský, Birke, Švec a Kučera o dálnici D8

Černohorský a Krčmář o železnici

Adamec, Šidlo, Černohorský a Kutílek o železnici

Černohorský, Ťok a Birke o elektromobilitě

Černohorský o elektromobilitě

Kandidáti o prioritách ministra dopravy