Zelení k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Veřejná doprava musí být pohodlnější a rychlejší, prioritou jsou vysokorychlostní a příměstské železnice 

Zásadní prioritou je rozvoj vysokorychlostních tratí a příměstských železnic. Má-li být veřejná doprava pro uživatele náležitě atraktivní, musí být nejen komfortní, ale i dostatečně rychlá. Na prvním místě je modernizace spojení Prahy a Brna tak, aby se jízdní doba zkrátila na méně než 60 minut. Pro rozvoj infrastruktury je zásadní nejen další výstavba, ale také kontinuální údržba, která je u nás dlouhodobě podfinancovaná.

Chceme také rozšířit mýto pro nákladní auta na všechny silnice I. až III. třídy a na místní komunikace. Mýtné musí motivovat nákladní dopravu k přesunu na železnici, a kde to není možné, tak k využívání hlavních tahů. Předejde se tak objíždění zpoplatněných dálnic, poškozování silnic nadměrnou zátěží a obtěžování a ohrožování obyvatel. Prosadíme hospodárnou výstavbu obchvatů měst a obcí zatížených tranzitní dopravou.

Budeme zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu jak pro mobilitu obyvatelstva, tak pro rekreaci a jako jeden z pilířů cestovního ruchu.

Video Kutílek o dálnici D8
video

Kutílek o dálnici D8

Kutílek o dálnici D8

Kutílek o mýtném

Kutílek o ceně dálniční známky

Adamec, Kutílek, Švec a Ťok o investicích do dopravy

Kutílek o železnici

Adamec, Šidlo, Černohorský a Kutílek o železnici

Kutílek, Kučera a Krčmář o elektromobilitě

Kandidáti o prioritách ministra dopravy