DV 2016 k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Komplexní a systémové řešení dopravy v ČR. Nutná modifikace legislativy do podoby umožňující výkup pozemků za tržní ceny

V ČR se chceme zasadit o dobudování hlavních dálničních tahů napojených na evropské tepny, konkrétně o modernizaci dálnice Praha–Brno (D1) a o dobudování spojení Praha – České Budějovice (D3). Zlepšit stav a kvalitu okresních komunikací.

Zasadíme se o změnu příslušné legislativy umožňující akční výkup pozemků pro veřejné účely za tržní ceny v místě i čase obvyklé a tím zamezíme spekulacím s pozemky. Systémově řešit dopravní dostupnost měst, kam lidé dojíždějí za prací. Využít evropské standardy příměstské dopravy a její dostupnosti. Záchytná parkoviště na lokálních dopravních uzlech, kam lidé dojedou individuálně a mohou pak dále pokračovat příměstskou dopravou. Tím zvýšíme motivaci a finanční dostupnost dojíždění za prací i ve větších vzdálenostech, udržíme zaměstnanost, zvýšíme životní standard a pohodlí aktivních občanů. Vytvoříme ve větších městech podmínky pro moderní systémy car/bike sharingu a síť dobíjecích stanic a bezplatného parkování pro elektromobily.