REU k tématu Obrana a bezpečnost

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro uchování a posílení bezpečnosti občanů a zajištění efektivní obrany ČR 

Politika Evropské komise vytváří zásadní bezpečnostní rizika. Vzniká koncept společné Evropské armády jakožto silového prvku evropského superstátu. Znamenal by pro nás podřízenost většinovému hlasování ve vojensko-politických rozhodnutích, a tudíž i riziko účasti v cizích válkách. Jakou přísahu a komu by skládal český voják? Určitě ne České republice, ale superstátu, představovanému úředníky z Bruselu nebo vůdcům velkých států, jako je Německo či Francie. Terorismus, nejdiskutovanější bezpečnostní téma dneška, slouží vládám států EU k posilování pravomocí na úkor osobní svobody občanů. Hnutí Referendum o Evropské unii spatřuje smysl a poslání AČR v obraně vlastního státu a podporuje občanskou motivaci bránit svobodu svoji, svých blízkých a spoluobčanů. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro uchování a posílení bezpečnosti občanů a zajištění efektivní obrany našeho státu.

Video Politické spektrum
video

Matějka k členství v NATO