Šlapanice se zbaví zdroje škodlivin. Začaly práce na demolici průmyslového areálu

V areálu bývalého šlapanického cukrovaru začaly přípravné práce na jeho demolici a sanaci. Po více než padesáti letech se tak město zbaví zdroje znečištění, dehtu, fenolu a dalších rakovinotvorných látek, které jsou pod původními budovami a stále mohou pronikat do okolí.

Areál bývalého cukrovaru ve Šlapanicích
Zdroj: ČT24

Historie průmyslového srdce Šlapanic, bývalého cukrovaru, se píše už 150 let. Vchodovou bránou do něj kdysi přicházeli i bratři pradědečka místního kronikáře. „Jeden bratr byl strojním zámečníkem, měl na starosti hodiny, které byly na jedné budově. V roce 1935 je koupila obec Bedřichovice a dodneška tam zdobí kapličku,“ přiblížil kronikář Josef Kopecký.

Sám si z mládí pamatuje až další firmy, které v areálu přibývaly, třeba papírny nebo společnost ICEC. Podobné vzpomínky pamětníků se před nedávnem rozhodl zvěčnit v knize. „Není tam zpracovaná historie jenom cukrovaru, ale i jeho nástupců, jako byla firma Schottola a Dehtochema,“ dodal.

Právě ty se na osudu areálu podepsaly nejvíc. V továrnách se od 30. let minulého století vyráběly dehtové lepenky. Kvůli nim zůstanou některé budovy už jen na fotkách. „Během demolice půjde dolů střední část areálu. Pod těmito budovami je největší zdroj znečištění, který se bude odtěžovat,“ vysvětlila starostka Michaela Trněná (Čisté Šlapanice).

Nebezpečné látky prosákly do podzemí

Laguna jedovatého dehtu a fenolu se utvořila v původních jímkách na praní řepy. Černá mazlavá tekutina pak pronikala do říčky i podzemních vod u domů v okolí. Na povrchu ji teď připomínají jen kontrolní vrty, v následujících měsících ale naplní připravené barely. Demolice a sanace začnou během listopadu.

V současné době sídlí v areálu zhruba čtyřicítka firem, s některými z nich město ukončilo nájemní smlouvu, většina z nich ale zůstane aktivní i při sanačních pracích.

Práce mají stát 160 milionů korun, 26 milionů půjde z rozpočtu Šlapanic. O tom, co najdou pod proslulým komínem lidé v budoucnu, rozhodne příští rok architektonická soutěž.