Ekologové nemohou ovlivňovat výši trestu za porušení ochrany přírody, rozhodl Ústavní soud

Ekologické spolky nemohou ovlivňovat rozhodnutí správního řízení o vině nebo výši trestu v případě porušení ochrany přírody. Podle Ústavního soudu mohou aktivisté pouze předkládat odborná stanoviska. Rozhodl o tom na základě případu z roku 2011, kdy Správa Národního parku Šumava řešila problém s kůrovcem pokácením napadených stromů. Hnutí Duha chtělo mít vliv i na výši udělené pokuty.

Odpůrci kácení na Šumavě
Zdroj: ČTK Autor: David Veis

Podle Ústavního soudu se mohou ekologická hnutí účastnit správních řízení jen v odborné rovině, nemohou ale rozhodovat o vině či výši trestu. Účastníci řízení mají třeba právo nahlížet do spisů, vznášet námitky a argumenty a hlavně se proti případnému rozhodnutí odvolat.

Právě kvůli možnosti odvolání ve věci výše trestu se rozhořel spor mezi Hnutím Duha a Správou Národního parku Šumava. Správci v roce 2011 rozhodli o těžbě stromů napadených kůrovcem v oblasti Ptačího potoka, čímž porušili ochranu přírody. Aktivisté se obávali, že za překročení ochrany nevystaví Česká inspekci životního prostředí správě parku dostatečnou pokutu. Proto se chtěli správního řízení účastnit a proti případnému nedostatečnému trestu se odvolat. Správa Národního parku Šumava nakonec dostala pokutu ve výši 450 tisíc korun.

O vině rozhodují soudci, ne aktivisté

Ve čtvrtek Ústavní soud rozhodl, že i když se ekologické spolky mohou za určitých okolností účastnit správního řízení, mohou nejvýše předkládat svůj odborný názor a stanoviska. Usnesení Ústavního soudu připomíná, že o vině a trestu mohou rozhodovat pouze soudy a orgány, které se správního řízení účastní, nikoliv ekologické organizace.

Aktivisté tak mohou zasahovat do správních řízení jen v případě, kdy se jedná vyloženě o ochranu přírody. Čtvrteční rozhodnutí Ústavního soudu se netýká pouze případu Hnutí Duha, Správy Národního parku a České inspekce životního prostředí, ale i všech podobných případů do budoucna.