Za průtahy snížení platu. Kárný senát potrestal soudce Jiřího Přibyla

Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde o deset procent platu během jednoho roku. Rozhodl o tom kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS), k němuž podal podnět Přibylův nadřízený místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr. Ten požadoval, aby byl 45letý Přibyl zcela zbaven funkce soudce kvůli tomu, že v řadě trestních řízení vyhotovil rozsudky se zpožděním několika měsíců, výjimečně i let.

Video Soudce Jiřího Přibyla potrestal kárný senát
video

Soudce Jiřího Přibyla potrestal kárný senát

Přibyl si vyžadoval svolení k prodloužení lhůty pro vyhotovení rozsudků, často opakovaně. V případě, že ho dostal, rozsudek vždy vyhotovil do této prodloužené lhůty. Podle kárného senátu však nelze lhůty prodlužovat v takové míře.

Přibylův obhájce Jaroslav Brož označil Přibylovo pochybení za „politováníhodné pochybení státní správy“, která podle něj nezajišťuje předpoklady pro řádný výkon funkce soudce. Kárná žaloba podle obhájce měla zastřít příčiny průtahů. Brož uvedl, že předseda krajského soudu personálně oslabil okresní soud, což byla hlavní příčina prodlev. „Je mi líto, že jsem nedokázal rozsudky vyhotovit dřív, ale nešlo to. Nyní jsem se však poučil a s dalšími opatřeními mohu slíbit, že se situace zlepší,“ řekl Přibyl.

Problém mají i další soudci z Uherského Hradiště

Kárná žaloba byla výsledkem prověrky provedené vedením krajského soudu na trestním úseku v Uherském Hradišti, která ukázala prodlevy ve vyhotovování rozsudků a další pochybení nejen u Přibyla.

Předsedkyně okresního soudu Hana Kurfiřtová po prověrce rezignovala a zůstala řadovou soudkyní. Kárný senát jí v prosinci udělil důtku. Kárnou žalobu na další uherskohradišťskou soudkyni Evu Šišperovou vzalo vedení krajského soudu zpět.

Přibyl je soudcem od roku 2002 a již v roce 2006 a posléze znovu v roce 2008 byl za prodlevy ve vyhotovování rozsudků potrestán dočasným snížením platu. V roce 2009 vzal navrhovatel Přibylova kárného potrestání návrh zpět, v roce 2013 bylo další řízení částečně zastaveno a částečně byl kárného obvinění zproštěn.

Přibyl je spojený i s případem rallye závodů v Lopeníku

Jiří Přibyl hraje zásadní roli ve vůbec nejznámější kauze soudu v Uherském Hradišti za mnoho posledních let, v případu tragické smrti čtyř dívek při rallye v Lopeníku v listopadu 2012. Ten pořád neskončil pravomocným rozsudkem. Soudce Jiří Přibyl se navíc z dalšího jednání vyloučil pro podjatost, je totiž bytostně přesvědčen o nevině obžalovaných.

Tento krok může případ fatálně prodloužit. „Ve chvíli, kdy se mu to vrací a vyhýbá se odpovědnosti a vyloučí se, to bude muset dělat od počátku někdo jiný. Takhle se soudce ke svým kolegům nechová,“ popsal místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr.

Pověst jednoho z nejpomalejších soudů na Moravě má Uherské Hradiště dlouhodobě. V roce 2014 vyřízení jedné věci trvalo v průměru víc než rok, v roce 2017 to bylo 279 dnů.