Kdo usiluje o hlasy voličů ve Středočeském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Česká televize zahájila předvolební vysílání. V pátek se v něm detailně věnuje Středočeskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty s lídry devíti kandidátek s největším volebním potenciálem ČT představí také odpovědi dalších kandidujících stran, hnutí a koalic na základní otázky fungování jejich kraje.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Odpovídá lídr kandidátky Oľga Bruncková.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedlo se nám prosadit čipování zvířat. Tím pádem i jejich lepší evidenci. Povedlo se prohloubit spolupráci s Krajskou veterinární správou. Mnohdy úředníci slyší na naše problémy a snaží se nám pomoc. V neposlední řadě je to i policie, která začala spolupracovat. A řekla bych, že snad i fungování některých útulků a spolků.

Co se podle vás naopak za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Nepovedla se dotáhnout problematika čipování v tom smyslu, že nejen zvíře se musí očipovat, ale musí se i někde zaregistrovat, aby v případě ztráty bylo dohledatelné. Nepovedlo se odstranit některé množírny. Nepovedlo se zlepšit práci některých útulků, které nemají zájem o to, aby od nich byli psi adoptovaní. Protože se říká, že prázdný kotec nevydělává. To je to, co nám vadí.

Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

Byla bych ráda, kdyby se dotáhlo povinně čipování zvířat. Kdyby se kontrolovalo i to, jestli čipují zvířata lidé, kteří na „bazoši“ inzerují svoje štěňátka. Kdyby tito lidé byli postižitelní. Kdyby se prohloubila spolupráce s úředníky a dobrovolníky, kteří mají obrovský potenciál pro spolupráci a pro zlepšení celkové situace v našem kraji. 

Video Lídr kandidátky - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Oľga Bruncková
video

Lídr kandidátky - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Oľga Bruncková

Zdroj: ČT24

ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Odpovídá lídr kandidátky Tomáš Franěk.

Co se za poslední čtyři roky v kraji povedlo?

Ve Středočeském kraji se toho mnoho nepovedlo. Proto jsou tu Rozumní s číslem 82, aby se věci konečně začaly dařit. 

Co se za poslední čtyři roky nepovedlo?

Je potřeba zdůraznit – silnice, o kterých všichni víme, že ve Středočeském kraji jsou nejhorší v celé zemi. To je jednoznačné selhání kraje. O hospodaření s dešťovou vodou také není nijak zvlášť postaráno. A mrhání penězi. Kraj peníze má, ale často jdou na zbytečné, předražené projekty. 

Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

V první řadě je to regionální soběstačnost. Pryč s řepkou, která akorát škodí a není ku prospěchu. Vraťme na pole to, co potřebujeme a to, co tam patří, což jsou brambory, obilí i zelenina. Pak nebudeme dovážet často méně chutnou, méně kvalitní zeleninu ze zahraničí. Dále pak již zmiňované silnice. Dostavíme dálnici D3 a zajistíme, aby se silnice druhé a třetí třídy opravily. Ale kvalitně. A kvalitu budeme sledovat, a jakmile nebude, tak firma nemůže mít zaplacenou plnou částku. Dále pak pitná voda. Víme, že lesy jsou zničené. A zničený les znamená špatnou zásobárnu vody. Obnovme naše lesy, dejme je dohromady, pak budeme mít v krajině a v lesích vodu, která nemůže takto odtékat do kanalizace a krajina potom vysychá. Rozumní přicházejí proto, aby se dobré nestávalo špatným a špatné ještě horším.

Video Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Tomáš Franěk
video

Lídr kandidátky – ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty –- Tomáš Franěk

Zdroj: ČT24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Odpovídá lídr kandidátky Jan Hřivna.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedla se rekonstrukce škol, ať už základních či středních, ve spolupráci kraje s městy. Dále je to výstavba terminálu hromadné dopravy, kterou můžeme vidět již v mnoha městech. 

Co se naopak nepovedlo?

Nepovedla se péče o seniory. Je špatně dostupná, domovy pro seniory jsou přeplněné a pokud je místo, tak je předražené. Dále se nepovedla zamýšlená trasa dálnice D3, která má vést složitým terénem a bude složitá i na výstavbu. 

S jakými prioritami jdete do voleb?

Naším hlavním cílem je sociální oblast. Chceme se zaměřit na péči o seniory a zároveň i na péči o mladé rodiny formou výstavby městských bytů. Na dalším místě je integrovaný systém veřejné dopravy, na kterém bychom také chtěli hodně zapracovat. A na třetím místě je regionální produkt aneb podpora živnostníků, kteří se zabývají třeba živočišnou výrobou nebo tou rostlinou.

Video Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Jan Hřivna
video

Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Jan Hřivna

Zdroj: ČT24

Občanská demokratická aliance

Odpovídá lídr kandidátky Zdeněk Somr.

Co se za uplynulé čtyři roky povedlo?

Kraj funguje. Funguje školství, funguje zdravotnictví. Ale funguje stejně, jako před čtyřmi roky. To znamená, že úředníci fungují, ale politici do toho žádnou novou vizi nevnesli. Možná, když se podíváte na stránky Středočeského kraje, tak uvidíte krásnou fotku paní hejtmanky, ale v základních údajích, které tam jsou uvedeny, uvidíte ty údaje z 1. ledna 2017. I to je vysvědčení, co se v kraji povedlo nebo nepovedlo. 

Co se podle vás nepovedlo?

Kraj má být místem pro život, místem pro lidi. A má každá domáctnost v kraji zajištěnou pitnou vodu? Má každá rodina zajištěné dostupné bydlení? Má každý kam dát děti do školky a do školy? A takto bychom mohli pokračovat dopravou. Nepovedlo se vůbec spojit Prahu a střední Čechy. Tam vyjednávání nepostoupila ani o kousíček. 

S čím vy jdete do letošních voleb?

Vychází to z toho, co už jsem řekl. Kraj má být místo pro život. My chceme řešit základní potřeby lidí – to znamená dostupné bydlení, pitnou vodu pro každou domácnost. To musí být nárok, nikoli výsada. Školy i školky dostupné. Aby se na pražských periferiích dalo zaparkovat a dojet do centra bez třičtvrtěhodinového hledání místa k zaparkování. A aby také v kraji byla dostupná doprava, protože těžko udržíte, obvzlášť mladé lidi, někde, kde jede jeden autobus tam a večer zpátky. 

Video Lídr kandidátky - Občanská demokratická aliance - Zdeněk Somr
video

Lídr kandidátky – Občanská demokratická aliance – Zdeněk Somr

Zdroj: ČT24

Svobodní

Odpovídá lídr kandidátky Luboš Zálom.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

S trochou nadsázky se povedlo z kraje a krajského úřadu udělat dokonalou filiálku Babišova hnutí ANO. Kraj nyní v podstatě upevňuje jeho moc. A do určité míry slouží i k parazitování na veřejných financích, jak se ukázalo před několika dny, kdy vyšlo najevo, že paní hejtmanka dala takřka na poslední chvíli veřejnou zakázku na tisk věstníku Středočech firmě MAFRA, která patří pod Agrofert.

Co se podle vás nepovedlo?

Domnívám se, že se nepovedlo to samé, co za posledních 20 let – a to vzbudit ve veřejnosti dojem, že kraj je užitečnou institucí. 

Jaké jsou vaše tři priority?

My se chceme v první řadě zaměřit na zmapování všech toků veřejných peněz. My se domníváme, že aféra s absurdně vysokými platy pro několik spoluracovníků paní hejtmanky je jenom vrcholkem ledovce. A až se tyto toky zmapují a uzavřou se ty kohouty, ze kterých se ztrácí nejvíce peněz, pak bude možné investovat do našeho kraje. Vedle toho se chceme zaměřit na zastavení monopolizace veřejné dopravy v našem kraji. Domníváme se, že není zdravé když se o tak důležitou věc, jakou je veřejná doprava, dělí několik velkých firem. Nebo v horším případě jen jedna velká firma. A chceme dát šanci, aby se i malí a menší dopravci mohli zapojit do veřejné dopravy. Zatřetí chceme racionální způsob boje se suchem. A chceme se zaměřit na to, aby každá obec v našem kraji mohla být napojená na síť vodovodů. Chceme, aby se kraj o síť vodovodů staral jako o primární krajskou infrastrukturu.

Video Lídr kandidátky - Svobodní - Luboš Zálom
video

Lídr kandidátky - Svobodní - Luboš Zálom

Zdroj: ČT24

Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti

Lídr kandidátky Jana Nevrlá se odmítla vyjádřit.

Volte Pravý Blok

Lídra kandidátky Jiřího Přádu se nepodařilo kontaktovat.