Z Žižkova do vlaku za pár minut. Začala stavba podchodu, díky kterému odpadne obcházení hlavního nádraží

Správa železnic začala stavět podchod, který naváže na jeden ze stávajících podchodů nástupišť pražského hlavního nádraží a bude ústit na Žižkov. Cesta z této části Prahy k vlaku se tak dramaticky zkrátí, cestující nebudou muset obcházet nebo objíždět tramvají celé nádraží.

Podchod pod hlavním nádražím
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Na Žižkov nechá Správa železnic prodloužit pouze jeden podchod ze tří – ten severní. Stejně jako zbylé dva končí zatím pod sedmým nástupištěm hlavního nádraží, nově povede pod manipulačními kolejemi ve východní části stanice a ústit bude do Seifertovy ulice u náměstí Winstona Churchilla.

Stavba podchodu potrvá rok, železniční správa za něj zaplatí 220 milionů korun. Cestu ze západní části Žižkova nebo například z Riegrových sadů do vlaku výrazně zkrátí – potrvá několik minut, v současnosti musí cestující počítat nejméně se čtvrthodinou.

V téže době, kdy bude hotový podchod na Žižkov, by podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody měla končit také rekonstrukce fasády historické nádražní budovy. Následovat bude rekonstrukce vnitřních částí. Prostory chce potom správa využívat ke společenským účelům, například koncertům nebo konferencím, část by pak měla sloužit jako moderní salonky pro cestující čekající na vlak.

Nádraží se rekonstruuje od roku 2006

Železniční stanice, jejíž celý název v současnosti zní Praha, hlavní nádraží, nádraží prezidenta Wilsona, vznikla na počátku 70. let 19. století jako konečná stanice Dráhy císaře Františka Josefa, která vedla z Vídně přes Gmünd a Tábor. Později na ni zaústily i tratě z dalších směrů. Secesní nádražní budova architekta Josefa Fanty nahradila původní novorenesanční budovu na počátku 20. století, ale i její roli převzala o tři čtvrtě století později nová odbavovací hala.

Rekonstrukce jednotlivých částí hlavního nádraží probíhají postupně od roku 2006. České dráhy, které tehdy vlastnily historickou budovu i novou odbavovací halu, se dohodly s italskou společností Grandi Stazioni na jejich opravě. Firma je za to potom měla dlouhodobě provozovat a vybírat nájemné například od obchodníků. Proběhla ale jen rekonstrukce nové odbavovací haly a později některých částí Fantovy budovy, nikoli však její celková rekonstrukce.

Správa železnic (tehdy ještě SŽDC), která staniční budovy od drah převzala v roce 2018, nakonec kvůli tomu smlouvu Grandi Stazioni vypověděla a v opravách hlavního nádraží pokračuje sama. Správa také v posledních dvanácti letech rekonstruovala nástupiště a poté i zastřešení prvních čtyř nástupišť.