Bývalý zlínský hejtman Lukáš a zástupci lékařů chtějí, aby hlasování o nové nemocnici posoudil soud

Bývalý hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš (tehdy ODS), předseda Okresního sdružení České lékařské komory Zlín Jaromír Bernátek nebo krajský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas se obrátili na Krajský soud v Brně. Chtějí, aby posoudil, jestli rozhodování zastupitelů Zlínského kraje z loňského prosince o stavbě krajské nemocnice ve Zlíně bylo v souladu se zákony. 

Vizualizace nové krajské nemocnice ve Zlíně
Zdroj: Zlínský kraj

Novou nemocnici prosazuje hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), hlasování o stavbě neplánovaně zařadil do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal nejtěsnější možnou většinu.

„Nikdy od počátku existence krajů v roce 2000, kdy bylo zvoleno první zastupitelstvo Zlínského kraje, se nestalo, že by tak zásadní otázka byla protlačena pokoutně bez možnosti občanů vyjádřit se na zastupitelstvu kraje. Je velmi špatné, aby se takové věci stávaly. Proto je na místě, aby o takto principiální záležitosti rozhodla nezávislá soudní autorita,“ uvedli autoři návrhu.

Věcí se zabývalo ministerstvo vnitra. Začátkem února vyzvalo kraj, aby ji kvůli možnému porušení zákona o krajích znovu projednalo krajské zastupitelstvo. Podle Čunka ale bylo hlasování v pořádku, hejtman zaslal ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) otevřený dopis. 

Dopis hejtmana Jiřího Čunka ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi 109.83 KB

Z výzvy ministerstva podle Čunka vyplývá, že chce Hamáček pomoci svým stranickým kolegům v jejich opozičním boji před krajskými volbami. Upozornil i na to, že se resort ve vyjádření opírá o stejný nález Ústavního soudu jako Zlínský kraj. „Je v něm jasně vyřčeno, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými,“ uvedl hejtman.

O dva dny později zaslal Čunek dopis i předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO). „Pokud ministerstvo hodlá změnit svoji dosavadní rozhodovací praxi, podle které v rámci programu zasedání zastupitelstva nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými, jistě mu nic nebrání, aby tak učinilo po dovršení legislativního procesu při změnách příslušných zákonů, jehož může být iniciátorem. Jiný postup není v demokratické společnosti možný a neměl by být tolerován. Věřím proto, že z titulu Vám svěřeného úřadu předsedy vlády zjednáte u ministra vnitra, který je za chod ministerstva vnitra politicky odpovědný, nápravu,“ napsal hejtman v dopisu.

Dopis hejtmana Jiřího Čunka předsedovi vlády Andreji Babišovi 99.64 KB

Resort vnitra potvrdil, že obdržel vyjádření Zlínského kraje. Další postup zvažuje. „Ministerstvo vnitra je ze zákona dozorovým orgánem pro výkon územní samosprávy. Ctím pravidlo, že jako ministr nezasahuji do výkonu státní správy, předpokládám, že i hejtman Zlínského kraje ctí nezávislost a odbornost svých úředníků a politicky nezasahuje do jejich práce,“ uvedl k Čunkově dopisu Hamáček.

Mišák: Bez předchozího projednání se v minulosti nehlasovalo

Podle Čunka v letech 2012 až 2016, kdy kraj vedl Stanislav Mišák (ČSSD), bylo 213 z 825 projednávaných bodů na zastupitelstvu zařazeno do programu jednání dodatečně. Mišák to popřel.

„Takovým způsobem, jak bylo hlasováno 16. prosince 2019 o výstavbě nové nemocnice, nebyl zařazen na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje ani jeden bod. Vždy bylo dvakrát před jednáním zastupitelstva jednáno se zástupci všech politických klubů o materiálech předkládaných na jednání. A vždy to bylo uvedeno v návrhu programu spolu s materiály,“ prohlásil někdejší hejtman.

Z vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že hlasování bez předchozího zveřejnění je způsobilé vést k porušení zákona o krajích. K návrhu se na zasedání nemohli vyjádřit občané kraje, navíc mohla být podle ministerstva porušena povinnost kraje hospodařit s majetkem transparentně.