Uherčice vyvážely kaly z čistírny odpadních vod na pole. Mohou za to dostat až milionovou pokutu

Česká inspekce životního prostředí prošetřuje skladování kalů z čistírny odpadních vod v Uherčicích na Břeclavsku. Vedení obce nechalo odpad vyvézt do laguny v polích za domy. Dlouhodobé ukládání kalů do půdy však může vést k ohrožení a znečištění povrchových i pozemních vod. Za to hrozí obci až milionová pokuta.

Video Události v regionech (Brno)
video

Ukládání kalů v Uherčicích

Zdroj: ČT24

Na nevhodné skladování čistírenských kalů upozornili sami obyvatelé Uherčic. Trápí je zápach a obava z otrávení vody ve studnách. „V polovině března jsme dostali podnět od občana z Uherčic, že tam dochází k porušování zákona o odpadech. Provedli jsme místní šetření, při kterém bylo zjištěno samozřejmě nejen porušení zákona o odpadech, ale i zákona o vodách,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Hustopečích Vilém Vyhnálek.

Podle starosty Uherčic došlo k nestandardnímu uložení kalů jen výjimečně. „My jsme v minulém roce řešili problém s přemnoženými bakteriemi, které způsobují zbytnění kalů, a tento kal nebylo možné odvážet na kalovou koncovku. Takže abychom zajistili plynulý chod čistírny, tak jsme kal provizorně dočasně uložili do provizorní laguny,“ řekl starosta Marcel Slezák (Nezávislí kandidáti).

Kaly z Uherčic měly zpracovat čistírny v okolí

Podle místních dochází v obci ke skladování kalů do jímek už několik let. Čistička v Uherčicích je totiž nedokáže zpracovat. Zbytkovou část odpadu by proto měly Uherčice vyvážet do jiných čistíren, například v Hustopečích nebo Velkých Němčicích. „V minulosti k nám nějaký kal dovezli, ale bylo to spíše sporadicky, v řádu několika kubíků za rok,“ řekl technik čistírny ve Velkých Němčicích Jaroslav Jedlička.

Jestli v Uherčicích při nakládání s odpady skutečně porušili zákony, prošetří Česká inspekce životního prostředí. „Buď může dojít k úniku kalu do povrchových vod, nebo k nesprávné manipulaci s kalem jako se závadnou látkou. A v obou těchto případech hrozí sankce do jednoho milionu korun,“ řekla vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP Jana Pokludová. Do budoucna chce vedení Uherčic zřídit vlastní kalovou koncovku, aby nebyla obec závislá na vývozu do okolních čistíren. Projekt je zatím ve fázi plánování.

Inspekce loni uložila pokuty za sto milionů

Brněnská pobočka České inspekce životního prostředí, která má na starost Jihomoravský a Zlínský kraj, provedla v roce 2018 přes dva tisíce kontrol, při kterých uložila víc než tři sta pokut v celkové výši téměř 16 milionů korun.

Vůbec nejvyšší pokutu dostala společnost CG Komunální servis. Milion korun ji stálo nepodání hlášení o odpadech a dalšího půl milionu pak nedoložení dokladů při kontrole. Autodoprava Matějka pak opakovaně pochybila, když navážela zeminu a odpady do bývalého dolu ve Zbýšově u Oslavan. Za tyto a další prohřešky zaplatila firma téměř milion korun. Třetí nejvyšší pokutu – 200 a pak 300 tisíc korun – dostaly Slovácké strojírny za chyby v údržbě techniky na ochranu ovzduší.

Celkem loni zaplatily firmy v Česku na pokutách za poškození životního prostředí sto milionů korun, nejčastěji právě za nezákonné nakládání s odpady. Nejvyšší pokutu uložila Česká inspekce životního prostředí společnosti Kalibo. Za neoprávněné převzetí velkého množství odpadů měla zaplatit pět milionů korun.