V Praze 6 se návštěvníkům parkuje hůře. Modré zóny pohltily Břevnov i Větrník

Praha 6 vymezila nové zóny placeného stání do dalších ulic na Břevnově, Hanspaulce, Ořechovce, Petynce, Podbabě, Veleslavíně a na Větrníku. Radnice požadavek na rozšíření zón zdůvodnila snahou o ochranu rezidentů, jejichž parkovací místa často zabírají mimopražští řidiči. Podobně argumentovala Praha 8, kde se placené stání rozšířilo o týden dříve.

Radnice Prahy 6 by chtěla, aby za stání aut lidé v budoucnu platili na celém území městské části – a ne jen v některých oblastech. Zatím ještě stále je na některých místech městské části možné zaparkovat a bez dalšího odejít, aniž by provozovateli vozu hrozila pokuta.

Městská část zdůvodila požadavek na rozšíření zón tím, že jinak nedokáže regulovat množství mimopražských parkujících v jejích ulicích. „Hlavní město nebylo schopno vybudovat žádné záchytné nebo P+R parkoviště, z toho důvodu se přespolní řidiči zejména ze Středočeského kraje posouvají stále dál a dál tam, kde zóny dosud nebyly. Celý problém se tedy pouze vytlačuje stále dál od centra, městská část bohužel nemá jinou cestu, jak své občany bránit,“ uvedl mluvčí radnice Ondřej Šrámek.

Zóny v sedmi nových oblastech

Od pondělí je nově nutné zaplatit za odstavení vozu v sedmi nových oblastech. Na Břevnově jde o území severně od Tomanovy a jižně od ulice 8. listopadu a dále Hošťálkovy až po Atletickou.

Na Petynce jsou nové zóny nad Patočkovou a pod Střešovičkami.

Na Hanspaulce přibyly západně od ulice Na Kotlářce.

V části Petřin nechala radnice nově zařadit k placeným oblast vymezenou ulicemi Na Petřinách, Na Větrníku a Stamicova.

Na Ořechovce se rozšíření týká ulic Slunná, Malá a U Laboratoře a přilehlé části Dělostřelecké.

V Podbabě se nově platí pouze v ulicích Paťanka a Pod Paťankou, v ostatních je město nemohlo vyhlásit, protože nejsou ve správě Technické správy komunikací.

Ve Veleslavíně se pak k zónám placeného stání připojila oblast ohraničená na severu Evropskou a na západě vokovickou vozovnou plus Osamocená ulice.

Hlavně modré zóny

Většinou vznikly v nově zpoplatněných ulicích modré zóny. Ty jsou určeny především pro místní obyvatele, ale – oproti minulosti – v nich mohou zaparkovat i nerezidenti. Ti však musí zaplatit s využitím internetu přes virtuální parkovací hodiny a mohou parkovat nanejvýš tři hodiny. Smíšené fialové zóny s parkovacími automaty pak jsou návštěvníkům k dispozici například v částech ulic Tomanova, José Martího, Pod Paťankou, Na Petynce, Šantrochově nebo Kanadské.

Návštěvníci Prahy 6 platí za parkování 40 korun za hodinu, obyvatelé městské části si pak mohou zakoupit dlouhodobé parkovací oprávnění. Za první auto zaplatí 1200 korun za rok, za druhé 7000 a od třetího za každé 24 tisíc. Dlouhodobá oprávnění se prodávají také pololetní a čtvrtletní.

Praha 6 následovala s týdenním odstupem osmou městskou část. V ní se od minulého pondělí platí za parkování v oblasti mezi ulicemi Horňátecká, Třeboradická, Na Šutce, Písečná a  Čimická. Ani v Praze 8 nejsou zóny zavedeny plošně, ale pouze v některých částech, a to například v Karlíně nebo Libni.