V Ostravě si stěžují na nesnesitelný zápach. Kvůli lagunám už podali trestní oznámení

Likvidace ostravských lagun se komplikuje. Krajské státní zastupitelství a policie již prověřují podnět, že z lagun opakovaně uniká oxid siřičitý. Lidé z přilehlých obvodů si v těchto dnech totiž často stěžují na nesnesitelný zápach. Ten sílí zvláště při smogové situaci - a ta aktuálně platí už v celém Moravskoslezském kraji.

Video Odstraňování kalů
video

Odstraňování kalů

„První kaly měly Ostravu začít opouštět už příští pondělí. Firma, která je těží, má ale zpoždění kvůli neustálému přerušování prací,“ uvedla redaktorka České televize Pavla Daňková.

Podle části Ostravanů je situace neúnosná. A zápach z lagun je v těchto dnech k nevydržení. 

Odstraňování kalů má trvat až do konce roku. Také podle zjištění Českého rozhlasu se mohou při těžbě kalů uvolňovat do vzduchu zvýšené koncentrace dráždivého oxidu siřičitého. „Je to velmi výrazný zápach, vzduch jakoby ztěžkne a špatně se dýchá,“ řekl České televizi již dříve čtyřiačtyřicetiletý Jan Rouzek, který bydlí nedaleko.

Desítky stížností už řešila i krajská hygiena. Žádná pochybení ale zjištěna nebyla.

„Pokud se obyvatelé dovolají k nám, tak s nimi konzultujeme zdravotní obtíže  a doporučujeme, ať navštíví svého lékaře.“

Radim Mudra

Krajská hygienická stanice, Ostrava

Platí přísné předpisy a omezení

Podle Pavly Iváckové ze společnosti AVE CZ jsou pro veškeré práce na lagunách Ostrama v platnosti přísné předpisy. „Ty my striktně dodržujeme. Potvrdily to i četné kontroly, proto mohu potvrdit, že veškeré práce na lagunách probíhají v souladu s předpisy a žádný zákon porušen nebyl,“ sdělila.

Při práci na dotěžení zbylých kalů musí společnost AVE CZ, která tendr na jejich odstranění vyhrála, dodržet podmínky stanovené ministerstvem životního prostředí. Práce například budou zastaveny ve chvíli, kdy koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu v ovzduší překročí stanovené limity.

Podle pracovníků Magistrátu města Ostravy tak platí, že v případě, že dojde ke zvýšení koncentrací ukazatelů znečištění ovzduší nad limity stanovené v povolení, AVE CZ práce neprodleně v řádu minut zastaví. A to do doby, než se situace vrátí k normálním hodnotám.

Odtěžování lagun, které od roku 2004 provádělo sdružení Čistá Ostrava, se zastavilo v roce 2011. Přestože bylo vytěženo na 200 tisíc tun kalů, ukázalo se, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo.

Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů nakonec dostala na starost právě pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která prošla dvoukolovým výběrovým řízením na konci roku 2015.

Firma AVE CZ již k odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů získala všechna potřebná povolení a souhlasy ministerstev.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž převzal stát.