Lidé si stěžují na zápach. V Ostravě se odstraňují kaly z lagun

V Ostravě se od konce loňského roku opět pracuje na odstraňování kalů z ropných lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo. Začala tak další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. Lidé si ale stěžují na silný zápach.

Toxické kaly v Ostravě
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Odstraňování kalů má trvat až do konce roku. Podle zjištění Českého rozhlasu se mohou při těžbě kalů uvolňovat do vzduchu zvýšené koncentrace dráždivého oxidu siřičitého. „Je to velmi výrazný zápach, vzduch jakoby ztěžkne a špatně se dýchá,“ řekl České televizi čtyřiačtyřicetiletý Jan Rouzek, který bydlí na nedalekém sídlišti. 

Silný zápach bylo možné zaznamenat také 11. ledna kolem 9. hodiny ráno. „Není vyloučeno, že se může opakovat i v následujících dnech nebo týdnech,“ potvrdili stížnosti obyvatel zástupci ostravského magistrátu na webových stránkách města.

Kaly po chemičce Ostramo
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Sznapka

Při práci na dotěžení zbylých kalů musí společnost AVE CZ, která tendr na odstranění kalů vyhrála, dodržet podmínky stanovené ministerstvem životního prostředí. Práce například budou zastaveny ve chvíli, kdy koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu v ovzduší překročí stanovené limity. 

Podle pracovníků magistrátu města Ostravy tak platí, že v případě, že dojde ke zvýšení koncentrací ukazatelů znečištění ovzduší nad limity stanovené v povolení, AVE CZ práce neprodleně v řádu minut zastaví. A to do doby, než se situace vrátí k normálním hodnotám. 

Nákladní automobily v areálu jezdí omezenou rychlostí, počítá se i s kropením cest. To by mělo omezit prašnost. Po odtěžení kalů se ještě musí sanovat kontaminovaná zemina, tato fáze se připravuje.

Zbývá odtěžit 91 000 tun kalů

Firma AVE CZ již k odstranění zbylých 91 000 tun kalů získala všechna potřebná povolení a souhlasy ministerstev. Pracoviště firmě předal státní podnik Diamo. „Po dlouhé době pokročí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele Ostravy řadu let. Legislativní a schvalovací proces byl náročný a zdlouhavý, je však zárukou maximální možné ochrany obyvatel a minimalizace dopadu projektu na životní prostředí,“ uvedl ředitel Diama Tomáš Rychtařík.

Laguny obyvatele v okolí obtěžují zejména svým zápachem. Jejich odtěžování, které od roku 2004 provádělo sdružení Čistá Ostrava, se zastavilo v roce 2011. Přestože bylo vytěženo na 200 000 tun kalů, ukázalo se, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo. Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů nakonec dostala na starost právě pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která prošla dvoukolovým výběrovým řízením na konci roku 2015.

 

Ve smlouvě o provedení prací se zavázala odstranit 91 562 tun „nadbilančních“ kalů za zhruba půl miliardy korun. Odtěžit a odvézt musí kaly do konce roku 2018. Letos se stihnou jen přípravné práce, jako například zkoušky zavápňování či technologické zkoušky sanačního zásahu.

„Distribuce kalů na příslušná koncová zařízení v rámci České republiky je v plánu počátkem příštího roku. Za tím účelem má AVE CZ povoleno v areálu lagun dočasně skladovat maximálně 30 000 tun upravených kalů,“ uvedl Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu Odra státního podniku Diamo, který bude zajišťovat dohled.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž převzal stát.