Likvidace ekologické katastrofy má trvat 10 let. Ostravské kaly se mají těžit na podzim

Odtěžování zbylých kalů po chemičce Ostramo v Ostravě by mohlo začít na podzim. Kaly, kterých leží v lokalitě na 91 tisíc tun, by měly být odstraněny zhruba za deset let. Další ekologickou potíží je půda pod kaly, která se nachází v lagunách. Je zamořená do hloubky několika metrů. „Zatím však nebylo rozhodnuto o tom, jak bude zemina čištěna,“ uvedla redaktorka České televize Markéta Radová s tím, že ve hře bylo celkem devatenáct variant.

Video Potíže kolem ostravských kalů
video

Potíže kolem ostravských kalů

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), který v pátek Ostravu navštívil, chce v nejbližší době svolat mezirezortní komisi. „O variantě čištění zeminy by mohla rozhodnout ještě tato vláda,“ sdělila Markéta Radová.

Pro zahájení těžby zbývá vydat integrované povolení. Místo, kde se vytěžené kaly spálí, bude brzy vybráno. „Nutnou podmínkou bylo získání stanoviska EIA, které máme. Druhým dokumentem, který musíme získat, je takzvané integrované povolení. To by mělo být vydáno někdy na konci srpna. Tedy pak nebude nic bránit tomu, aby firma AVE CZ, která zakázku vyhrála, mohla začít s těžbou kalů,“ řekl ministr. 

Laguny jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Obyvatele v okolí obtěžují zejména zápachem. Jejich čištění provázejí problémy a termín vyčištění se stále posouvá. Vytěženo bylo už na 200 000 tun kalů, jenže se ukázalo, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo.

Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů dostala na starost pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Podle uzavřené smlouvy má jít o 91 562 tun kalů, jejich odtěžení má stát 429 milionů korun. K odtěžení bude použita prakticky stejná technologie, jako se používala dosud. Pak bude nutné vyčistit i dekontaminovanou zeminu.

Ta podle ostravského primátora Tomáše Macury (ANO) představuje větší problém než samotné kaly. Jde asi o 400 000 tun materiálu, který tvoří dno a stěny lagun. „Na úrovni ministerstev byla preferována určitá varianta. Tato varianta nebyla v souladu se záměry Moravskoslezského kraje a Ostravy. Já si myslím, že takový stav je nepřijatelný a že musíme prosazovat a vybrat takovou variantu, která bude v souladu s požadavky a se záměry jak města, tak regionu,“ řekl ministr Havlíček.

„Proces likvidace kalů spočívá v tom, že kaly se zavápní, tím se stabilizují a potom se převezou k cílovému zpracování, to znamená k spálení,“ řekl Tomáš Rychtařík. Kde se kaly budou spalovat, ještě není jisté. „V současné době jsou známa dvě místa, na kterých probíhají technologické a výkonnostní zkoušky. Až podle toho, jak dopadnou, se rozhodne, kam se kaly povezou,“ řekl Rychtařík.

Problém s kaly je dlouhodobý, potíže působí nejen odtěžení kontaminované zeminy, která dělala vrásky na čele ekologům i loni v lednu:

Video Události
video

Události: Jak to bude s ostravskými lagunami?

Chystá se sanace koksovny i bývalého dolu

Nedaleko centra Ostravy pak proběhne také dekontaminace areálu koksovny a bývalého Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Jde o území, které sousedí s haldou Emou či Slezskoostravským hradem. O práce se postará Státní podnik Diamo.

V budoucnu by tam měly být rodinné domy či les. Odhady nákladů na vyčištění sedmihektarové plochy se pohybují kolem 960 milionů korun. Práce potrvají tři roky, platit je má ministerstvo průmyslu a obchodu, řekla mluvčí Diama Jana Dronská.

Podnik chce práce zahájit ještě letos. „Sanace bude financována z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti,“ uvedla mluvčí. Experti odhadují, že v lokalitě je nejméně 160 000 tun nebezpečných odpadů. Půda obsahuje například olovo, rtuť, kyanidy a fenoly. 

„Trojické údolí patří mezi silně kontaminované lokality, které máme dobře prozkoumané a umíme si s nimi poradit.“

Tomáš Rychtařík

ředitel podniku Diamo

Podle územního plánu je v této části města plánované bydlení v rodinných domech, občanská vybavenost a krajinná zeleň. Primátor města Tomáš Macura (ANO) ale z načasování projektu nadšený není.

„Je pro mě nepochopitelné, jak může státní podnik Diamo, potažmo stát, zahájit další velkou ekologickou akci v Ostravě v situaci, kdy obyvatelé města již druhé desetiletí marně čekají na ukončení likvidace Lagun Ostramo – významem i dopadem na životní prostředí mnohem důležitější ekologické zátěže,“ řekl. Dodal, že úplná sanace lagun se neustále odsouvá nebo se hledají jiné, levnější a méně účinné varianty.