Stát vybral firmu, která za 430 milionů dotěží kaly z ostravských lagun

Pražská firma AVE CZ odpadové hospodářství vytěží zbytek ropných odpadů z bývalé chemičky Ostramo v Ostravě. Zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkou, že za 429 milionů korun do tří let odtěží a odveze zbývajících 92 tisíc tun kalů. Do pěti let má tyto nebezpečné odpady defintivně zlikvidovat.

Video Události
video

Události: Jak to bude s ostravskými lagunami?

O ukončeném výběrovém řízení na dotěžení odpadů z areálu bývalé rafinerie, kterou spravuje státní podnik Diamo, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. „Vítězná firma již podepsala smlouvu se státním podnikem Diamo,“ uvedl mluvčí resortu František Kotrba.

Mládek: Podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny

O zakázku usilovalo více firem. Do užšího kola jich postoupilo pět. Zásadním kritériem byla cena. „Podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny. Po vyřízení všech povolení může firma kaly odstranit,“ potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD.

Video Studio ČT24 - Ostravské laguny
video

Speciální vysílání z Ostravy: Stát vybral firmu, která dotěží ropné kaly v Ostravě

Mezi nezbytná povolení patří především posouzení vlivu činnosti na životní prostředí. „Odhaduji, že legislativní proces by mohl být ukončen ve třetím kvartálu letošního roku,“ řekl ředitel Diama Tomáš Rychtařík. Práce by mohly začít zhruba za rok až rok a půl.

Na vytěžení zbývajících kalů, které jsou soustředěny především v laguně označené R3, má firma tři roky. Do pěti let má zajistit likvidaci odpadů. „Likvidace proběhne buď energetickým využitím, nebo uložením ve formě odpadu. Konečná varianta vyplyne ze schvalovacích procesů,“ doplnil Rychtařík.

Následujícím krokem k defintivní sanaci skládky, která začala vznikat už na konci 19. století ukládáním odpadů z rafinérské výroby a později i odpadů z regenerace použitých mazacích olejů, bude čištění kontaminované zeminy. Vážným problémem také je, že ropné látky prosakují do spodních vod a ohrožují zdroj pitné vody. Musí se proto nákladně čerpat a čistit.

Dalším krokem bude vyčištění zamořené zeminy

Jednou z diskutovaných variant je částečné zakonzervování jedovaté zeminy, která je pod pastovitými odpady. S tímto řešením přišlo z úsporných důvodů ministerstvo financí. „Je to jedna z variant. Jde o to, zda by nebylo řešením část zeminy ve stabilizované formě ponechat na místě a zabezpečit tak, aby se kontaminanty nešířily do okolí,“ řekl náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Video Studio ČT24 - Ostravské laguny
video

Resort financí navrhuje částečné zakonzervování jedovaté zeminy

Resort financí navrhuje částečné zakonzervování jedovaté zeminy

Hejtman Novák: Budeme trvat na kompletní dekontaminaci území

Moravskoslezský kraj to odmítá. Argumentuje, že problém se jen přesune na další generace. „Tato varianta nepřináší nic dobrého, neřeší problém, při kterém dochází i k ohrožení spodních vod. Průsaky mohou dosáhnout až ke zdrojům pitné vody pro Ostravsko v Nové Vsi,“ zdůraznil moravskoslezský hejtman Miroslav Novák z ČSSD.

Kraj bude trvat na vyčištění zeminy

Hejtmanství požaduje, aby území bylo kompletně vyčištěno. „Chceme, aby zemina byla bezpečnými technologiemi vyčištěna a vrácena zpět. Jde o model, který byl použit zhruba před dvaceti lety na území bývalé koksovny Karolina, kde jsou dnes obytné domy a obchodní centrum,“ doplnil Novák.

Asi 200 tisíc tun odpadů vytěžilo v letech 2008 až 2012 sdružení sdružení Čistá Ostrava. Pastovité a tekuté kaly zavápnilo a smíchalo s uhelným prachem. Poté se hmotu snažilo prodávat jako alternativní palivo. Zhruba 100 tisíc tun skončilo na skládce u Litvínova a pálilo se v cementárně v Čížkovicích. A asi 20 tisíc tun hmoty je v Polsku, které nyní žádá Česko, aby si ji odvezlo. Podle tamních úřadů jde o nebezpečný odpad.

Projekt Čisté Ostravy, za který stát zaplatil téměř tři miliardy, provázela celá řada dalších problémů. Poté, co firma roku 2012 oznámila, že oproti průzkumu je v nádržích dalších 90 tisíc tun kalů a bude potřebovat další finance, s těžbou skončila.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na dotěžení kalů z ostravských lagun nové výběrové řízení, které aktuálně skončilo. Podle původního projektu Čisté Ostravy už měly být laguny vyčištěné a celé území zrekultivováno. Obyvatelé Ostravy si na to budou muset počkat možná ještě deset let. Vláda převzala odpovědnost za odstranění této staré ekologické zátěže před dvaceti lety.