Měří se případný únik nebezpečných látek. V Ostravě se těží ropné laguny

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která vyhrála tendr na těžbu takzvaných nadbilančních kalů z ostravských lagun, už monitoruje stav ovzduší v jejich okolí. Právě při těžbě zde v minulosti došlo k úniku nebezpečného oxidu siřičitého a dalších látek.

Ropná laguna
Zdroj: ČTK Autor: Petr Sznapka

„Práce na lokalitě laguny Ostramo jsou řízeny pomocí kontinuálního monitorovacího systému měření kvality ovzduší ve vnitřním a vnějším okruhu,“ sdělila redaktorka České televize Pavla Daňková.

Pokud monitorovací systém zaznamená překročení limitních koncentrací, automaticky informuje řídícího pracovníka firmy AVE CZ. Jeho povinností je přerušit těžbu kalů a aplikovat vápno, dodala Pavla Daňková.

Další práce na odstraňování kalů z ropných lagun se rozběhly opět po 6 letech vyřizování povolení. V Ostravě tak na začátku listopadu začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v republice.

Toxické látky zůstaly v areálu bývalé chemičky Ostramo. Nákladní automobily budou v lokalitě jezdit omezenou rychlostí, počítá se i s kropením cest. Po odtěžení kalů se ještě musí sanovat kontaminovaná zemina, tato fáze se připravuje.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů.

Ekologická katastrofa se řeší od 90. let

Vzhledem k náročnosti likvidace lagun převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát prostřednictvím státního podniku Diamo. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,6 miliardy korun. V letech 2008 až 2012 vytěžilo asi 200 tisíc tun odpadů.

Projekt Čisté Ostravy, za který stát zaplatil téměř tři miliardy, ale provázela celá řada dalších problémů. Poté, co firma roku 2012 oznámila, že oproti průzkumu je v nádržích dalších 90 tisíc tun kalů a bude potřebovat další finance, s těžbou skončila.

Toxické kaly v Ostravě
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů nakonec dostala na starost právě pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která byla vybrána ve dvoukolovém výběrovém řízení na konci roku 2015.

Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyplývá, že likvidace starých ekologických zátěží je pomalá a neúčinná, což pro stát přináší další výdaje navíc. Od začátku odstraňování zátěží v roce 1991 byla podle úřadu dokončena zhruba polovina naplánovaných akcí, u třetiny dosud sanace ani nezačala. Dosud stály nápravy škod 61 miliard korun.