Stát chystá modernizaci úložiště radioaktivního odpadu u Litoměřic

Úložiště nízko a středně aktivního odpadu Richard u Litoměřic se má zmodernizovat, aby se tam mohl ukládat odpad například z průmyslu nebo zdravotnictví až do roku 2035. K ukládání odpadu slouží podzemní chodby bývalého vápencového lomu. Do tohoto úložiště se ale nevozí nízko a středně aktivní odpad z jaderných elektráren, ten končí v úložišti v Dukovanech.

Uložiště nízko a středně aktivního odpadu Richard
Zdroj: ČT24

„To, že máme úložiště v našem katastru, nikoho netěší. Nicméně za ty roky, co je tady provozováno, musíme přiznat, že nikdy nenastala žádná mimořádná situace,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Úložiště v Litoměřicích existuje od roku 1964. S jeho modernizací by město podle starosty nemělo problém. „Nejdůležitější je pro nás bezpečnost,“ zdůraznil.

Modernizační práce jsou v plánu v letech 2019 až 2020. Náklady se odhadují na 160 až 180 milionů korun.

Po dokončení už by měl být plně automatizován příjem odpadů: „Po modernizaci nákladní automobil, který přiveze 24 sudů, přijede do uzavřeného prostoru,“ vysvětloval ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu Jiří Slovák. Teď to funguje tak, že se z auta musí náklad sundávat ručně.

Druhou částí modernizace je úprava podzemních páteřních chodeb. „Tak, aby se třeba v budoucnosti mohly použít lepší manipulační prostředky než stávající,“ dodal Slovák. Ten zároveň uklidňoval, že se v podzemí nebude budovat nic nového, pouze se jedna komora po těžbě vápence vyčistí.

Kapacita dalšího prostoru pod zemí by přitom mohla stačit až do roku 2050. Tedy do doby, kdy už by se mělo začít pracovat na stavbě hlubinného úložiště.

Kde bude hlubinné úložiště jaderného odpadu, zatím ČR nevybrala 

V současné době fungují tři úložiště aktivního odpadu. Do dolu Richard se vozí odpady z průmyslu nebo zdravotnictví a výzkumu, jako jsou požární hlásiče nebo rukavice z laboratoří. Kromě něj funguje také Bratrství u Jáchymova, které bude po naplnění uzavřeno, a Dukovany, kam se ukládá nízko a středně aktivní odpad z provozu jaderných elektráren.

Vizualizace jaderného úložiště
Zdroj: SÚRAO

Místo pro vznik hlubinného úložiště jaderného odpadu Česká republika ještě nevybrala. Zatím je vytipováno sedm lokalit. Vybrat by se měla do roku 2025 a se zahájením výstavby se počítá v roce 2050.