Chudí skončí na ulici, varují majitelé ubytoven před snížením dávek

Připravovaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která počítá se snížením doplatku na bydlení, se nelíbí majitelům ubytoven a chtějí o tom jednat se zástupci státní správy. Podle nich hrozí, že jejich klienti se dostanou za hranici chudoby a nebudou schopni ubytovnu zaplatit. Podobné obavy mají nevládní organizace i úřad Jiřího Dienstbiera.

Novela sociálního zákona, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, zatím se snížením doplatku počítá. Náklady, ze kterých se dávka vypočítává, by neměly překročit sedmdesát procent úředně stanovených nákladů na byt. Dosud to bylo devadesát procent. Návrh obsahuje i další zpřísňující podmínky, které mají vyplácení dávky omezit.

Ministerstvo: O míře snížení státní podpory ještě budeme diskutovat

„Jsme teprve na začátku. Novela je v mezirezortním připomínkovém řízení. O tom, jak se míra státní podpory sníží, anebo nesníží, budeme ještě diskutovat. Smyslem úpravy je především zabránit byznysu s chudobou,“ řekl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Pokud by návrh úpravy prošel v současné podobě, doplatek by se snížil minimálně o dvacet procent. Nejen provozovatelé ubytoven upozorňují, že příjemci sociální pomoci by pak na bydlení museli doplácet z jiných dávek. Na živobytí by jim poté zůstalo minimum. Z toho mají obavy i lidé, kteří v ubytovnách bydlí.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Obavy ze snížení doplatku na bydlení

Reportáž: Obavy ze snížení doplatku na bydlení

Rozhovor s Tomášem Pazdiorou

Podle odhadu jde asi o sto tisíc lidí. Přibližně sedmdesát procent z nich doplatek na bydlení pobírá. „Vůbec nevím, jak bych vyšla. Už teď je to zlé. Nejde jen o jídlo, ale o léky, které mě stojí spoustu peněz,“ postěžovala si obyvatelka ostravské ubytovny Eva Kozlovská.

Majitel ubytovny: Cítíme za naše klienty zodpovědnost

Předseda Asociace poskytovatelů ubytovacích služeb Tomáš Pazdiora chce vyvolat jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. „Známe naše klienty a víme, jak žijí. Staráme se o ně, jak nejlépe umíme, a cítíme za ně zodpovědnost. Je pravda, že většina z nich je v hlubokých dluzích a už teď nejsou schopni zabezpečit své základní potřeby. Snížením doplatku se to ještě zhorší,“ uvedl Pozdiora.

Snižování nájmů majitelé ubytoven v plánu nemají. Pazdiora odmítá, že by poctiví provozovatelé, kteří dbají na provozní řád, měli nějaké enormní zisky. „Tato situace nevznikla ze dne na den. Sociální úřady k nám dlouhodobě samy lidi posílají, protože pro ně nemají jinou alternativu. Nejde o nějaký náš byznys plán,“ řekl Pazdiora, který má ubytovnu asi patnáct let.

Před propadem příjmů chudých varuje i Dienstiebrův úřad

Ze snížení životní úrovně chudých má obavy i úřad ministra Jiřího Dienstbiera, který má na starosti lidská práva a rovné příležitosti. Propad příjmů by podle něho postihl hlavně lidi, kteří žijí sami. „Jejich životní úroveň by z hlediska příjmů a zajištění základních potřeb klesla na hranici přežití,“ řekla Dienstbierova náměstkyně Martina Štěpánková.

Obce naopak za snížení doplatku bojují a apelují na to, aby výše doplatku na bydlení vycházela z obvyklé výše nájemného v daném místě, ne z přemrštěných cen na ubytovnách.

Obce jsou schopny se o lidi z ubytoven postarat, tvrdí Vícha

„Dříve neměli legální provozovatelé ubytoven tak nepřiměřené zisky. Byl bych rád, kdyby ty, které vznikly jako houby po dešti v posledních dvou letech, zanikly. Nebojím se toho, že lidé zůstanou na ulici. Obce si s nimi dokážou poradit,“ prohlásil Vícha.

Sociální pracovníci i neziskové organizace, které pracují s chudými, ale upozorňují na nedostatek sociálních bytů i sociálních pracovníků. Ministerstvo aktuálně připravuje vedle novely sociálního zákona, která má jít do vlády do konce září, také koncepci sociálního bydlení. V příštím roce by měl být také připraven zákon o sociálním bydlení.