Průlomový verdikt: Lidé mají právo žádat opatření pro lepší ovzduší

Ostrava – Krajský soud v Ostravě vynesl průlomový rozsudek. Dal za pravdu lidem z ostravského sdružení Vzduch, kteří podali žalobu na krajský úřad Moravskoslezského kraje kvůli špatnému vzduchu. Podle soudu kraj postupoval nezákonně, když nevytvořil takzvaný akční plán krátkodobých opatření k rychlému zlepšení ovzduší v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice. V množství škodlivin patří tato lokalita k nejhorším v zemi.

Dosud žádná podobná žaloba nebyla úspěšná. „Je to první úspěšná žaloba tohoto typu. A pro nás je to rozhodně vítězství,“ řekl Vladimír Burda z ostravské části Radvanice a Bartovice a zakladatel tamního sdružení Vzduch. Situace je však složitější a ani toto vítězství bezprostředně neznamená, že kraj bude muset učinit rychlá opatření pro zlepšení stavu v postižené lokalitě. Mimo jiné proto, že se od doby podání žaloby změnily kompetence. Právnička sdružení Kristína Šabová uvedla, že verdikt, který odkazuje na rozsudky evropského soudu, má pouze deklarativní funkci.

Verdikt je deklarativní a nepřinese konkrétní opatření

Členové sdružení podali žalobu v roce 2011. S odvoláním na zákon o ochraně ovzduší, který ukládá úřadům povinnost vydávat akční plány pro oblasti s velmi špatnou kvalitou ovzduší, se domáhali, aby krajský úřad vytvořil takový plán pro obvod Radvanice a Bartovice. Krajský soud v Ostravě poprvé žalobu zamítl. Nejvyšší správní soud, ke kterému žalobci podali kasační stížnost, jim však dal za pravdu a krajský soud teď rozhodnutí potvrdil.

Video Sdružení Vzduch uspělo se žalobou na kraj kvůli ovzduší
video

Sdružení Vzduch uspělo se žalobou na kraj kvůli ovzduší

Rozsudek nebude mít přímý dopad na konání krajského úřadu, protože od podání žaloby se změnil zákon. V roce 2012 totiž přešla povinnost vydávat krátkodobá opatření pro lepší ovzduší z kraje na ministerstvo životního prostředí. To mělo akční plán vydat do loňského září, změnilo však strategii. „Ministerstvo aktuálně nepočítá s vydáváním akčních plánů, neboť krátkodobá opatření jsou obsažena v regulačních řádech a jsou součástí povolení zdrojů k provozu,“ vysvětlila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Zdůraznila, že úřad chystá i další nástroje, které ovzduší v nadlimitně znečištěných oblastech pomohou. Jde o opatření, která mají začít platit na konci letošního roku. Zlepšení kvality ovzduší vyžaduje po českých úřadech i Evropská komise.

Krajský úřad se bude bránit kasační stížností

Měřicí přístroje v Radvanicích a Bartovicích pravidelně zaznamenávají nadlimitní množství prachu a vůbec nejvíce jedovatých benzo(a)pyrenů z celé České republiky. Vladimír Burda a další tamní obyvatelé jsou přesvědčení, že největším znečišťovatelem je blízká huť ArcelorMittal Ostrava, přestože její vedení roky říká, že dělá maximum pro omezení emisí. Sdružení argumentuje i odbornými studiemi, které potvrdily, že huť je původcem extrémního znečištění ovzduší, které představuje pro občany Radvanic a Bartovic významná zdravotní rizika.

Krajský úřad s rozsudkem nesouhlasí a podá proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Nemohli jsme vydat plán krátkodobých opatření, protože v té době ještě nebyla platná prováděcí vyhláška,“ uvedl náměstek hejtmana Daniel Havlík. Správní soud ale už jednou tento argument neuznal.

S podobou žalobou uspěl před několika lety u evropského soudu člověk z Bavorska, který se také domáhal vydání plánu krátkodobých opatření ke zlepšení kvality ovzduší. „Rozsudek krajského soudu odkazuje právě na dřívější verdikty Evropského soudu,“ uvedla právnička Kristína Šabová ze společnosti Frank Bold - bývalého Ekologického právního servisu, se kterou sdružení Vzduch spolupracuje.

  • Soudy se zabývaly několika žalobami kvůli znečištěnému ovzduší. Ekologický právní servis podal například v roce 2008 za obyvatele Radvanic a Bartovic žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava. Jednalo se o žalobu na ochranu osobnosti, která měla prokázat porušování práva na zdravé životní prostředí.
  • Neznámější je spor, který kvůli vzduchu vyvolalo v roce 2010 město Ostrava. Žalovalo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy za nečinnost při ochraně životního prostředí. Soudy žalobu řešily několik let. Nejvyšší správní soud ji zamítl, mimo jiné s argumentem na její pozdní podání. Poslední možnost verdikt zvrátit byla ústavní stížnost. Současné vedení magistrátu se ji ale rozhodlo nepodávat.
  • V boji s hutí ArcelorMittal zaznamenali obyvatelé Radvanic a Bártovic úspěch kvůli enormnímu hluku. V roce 2012 soud nařídil podniku ztlumit své provozy.