Přebuz chce stavět domy v chráněné lokalit

Přebuz - Až třicet nových domů by podle nového územního plánu Přebuzi mohlo stát v chráněné přírodní lokalitě Rolava. To se ale nelíbí ochranářům ani ministerstvu životního prostředí. Zastupitelé města však i přes nesouhlas většiny úřadů návrh územního plánu schválili.

„Chceme, aby se město rozvíjelo, proto podporujeme výstavbu domů v jeho okolí,“ vysvětluje starosta Přebuzi Antonín Čouka. Podle něj stavba domů v chráněné lokalitě přírodě nijak neublíží. „Z hlediska našeho pohledu si myslíme, že postavit tam pár rodinných domků by tomu nezaškodilo. Naopak si myslíme, že by to pozvedlo atraktivitu.“

Podle starosty ještě do roku 1948 u Přebuzi domy stály. Takové argumenty ale většina úřadů odmítá. „Nesouhlasíme se záměrem výstavby 30 rodinných domů v evropsky významné lokalitě,“ namítá vedoucí odboru životního prostředí v Kraslicích Jiří Hejkal. Proti územnímu plánu Přebuzi je také Česká inspekce životního prostředí a Agentura ochrany přírody. Starosta tvrdí, že nejdůležitější instituce, tedy krajský úřad, s ním ale souhlasí.

„Město Přebuz může ve vytváření územního plánu pokračovat, nicméně jednotlivé záměry budou posuzovány tak, aby neohrozily chráněná území,“ varuje mluvčí Karlovarského kraje Andrea Bocková. „Došlo k rozporu v územním plánu, který je neslučitelný s ochranou v té lokalitě,“ dodává mluvčí ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová.

Ministerstvo životního prostředí požádá o vysvětlení krajský úřad a poté přezkoumá všechny jeho písemné podklady, které se týkají lokality zvané Rolava. Starosta Přebuzi chce, aby v územním plánu vznikly i další lokality, kde budou moci lidé stavět domy.