Prodej chebské léčebny dlouhodobě nemocných ohrožuje hlavně pacienty

Cheb - Zastupitelstvo Karlovarského kraje se dohodlo na prodeji léčebny dlouhodobě nemocných v Chebu podnikateli Milanu Mikušovi. Léčebnu provozovala 8 let firma Carvac, pacienti si proto budou muset zvyknout na nový personál, nebo se i s firmou odstěhovat. Mikušovi pomohla k vítězství ve výběrovém řízení vyšší cenová nabídka, splnění podmínky uchovat v objektu léčebnu a způsobilost ji provozovat. Zástupci Carvacu si ale myslí, že výběrové řízení bylo nekorektní.

Carvac tvrdí, že krajský úřad v podstatě prodal nejenom budovu, ale i klienty a možná i část personálu, tedy jejich know-how. O pacienty i personál teď jde evidentně oběma firmám, což potvrzuje i hejtman Josef Pavel (ODS): „Deklarovali vůli a zájem převzít klienty společně s tou budovou, stejně tak jako převzít zaměstnance. To byla jedna z našich podmínek.“

Prodejem léčebny nejvíc utrpí pacienti, kterých zde v současné době žije téměř 150. Budou se muset rozhodnout, zda zůstat a zvykat si na nový personál nebo se odstěhovat jinam. S rozhodnutím kraje se někteří z nich nehodlají smířit. Podle karlovarského hejtmana však proběhlo výběrové řízení korektně, k podpisu už se připravuje kupní smlouva.