Center pro seniory je nedostatek, podpora od státu však chybí

Sokolov - Česká společnost stárne a důchodců přibývá. Zvyšuje se tak počet rodin, kde mají problém skloubit zaměstnání s péčí o staré a nemocné rodiče. Řešením mohou být centra pro seniory - místa, kde důchodci spolu a aktivně tráví volný čas. Jedním takovým místem je budova bývalé zvláštní školy v Loučkách na Sokolovsku. Před třemi lety ji získala Sabina Fialková od obce zdarma. Místo školákům teď ale slouží důchodcům.

Každé ráno sem příbuzní seniory přivezou a odpoledne opět odvezou. Inspiraci našla bývalá zdravotní sestra v Německu, kde jsou podobná zařízení už dávno zaběhnutá. „V Karlovarském kraji zařízení tohoto typu chybí, je jich málo,” říká Sabina Fialková, která Oázu klidu provozuje. Jeden denní stacionář pro seniory provozuje v Karlových Varech také místní charita. „Rodinám pomáháme přes tu kritickou dobu; když jsou oni v práci, tak se staráme o jejich rodinné příslušníky,” říká její ředitelka Jana Pidrmanová. Oslovené klientky jsou v denním stacionáři spokojené a o program není nouze: „Někdy děláme nějakou práci, stříhali jsme, malujeme. Chodím na cvičení, na procházku,” říkají.

V České republice žije přes dva miliony seniorů a jejich počet se bude neustále zvyšovat. Odsunout je ale za zdi domovů důchodců není podle odborníků nejlepším řešením. Domovy jsou anonymnější a senioři se nezapojují tak aktivně do jejich chodu. Navíc už teď jsou přeplněné. „Evidujeme kolem 1400 až 1500 žádostí, kapacita našeho zařízení je 260 klientů. Čekací doba je u jednolůžkových pokojů kolem 6 let,” popisuje situaci ředitelka Domov pro seniory Chodov Jaroslava Hálová.

„Senioři jsou prostě normální skupinou obyvatel, a tak jako my všichni chtějí žít normálním, co nejkvalitnějším způsobem,” upozorňuje ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová. Stát sice vznik menších zařízení pro seniory vítá, zřizovat je ale neplánuje. Podle náměstka ministra práce a sociálních věcí Mariána Hoška totiž vytváření umělé sítě od státu není vhodné, protože je to úloha krajů a obcí, aby vytvářely podobná zařízení. Nebo na ně alespoň přispívat, jeden den ve stacionáři přijde důchodce asi na 200 korun. Ačkoli dotace celkovou částku zdaleka nepokryjí, Gerontologického centra ani stacionář žádnou podporu ze státního rozpočtu neobdržely.

Společnost stárne v celé Evropě. Například v Norsku uzákonili vznik tzv. seniorských rad - poradních orgánů politiků na centrální i komunální úrovni. V Česku se o podobném systému neuvažuje.