Firmě hrozí pokuta za ohrožení vzácných živočichů

Ústí nad Labem - Na společnost CPI group se na Ústecku chystá inspekce životního prostředí kvůli možnému porušení zákona. Ochranáři tvrdí, že firma ohrozila řadu brouků a taky hnízdiště ptáků na pozemcích, které nechala zorat, aniž by k tomu měla výjimku ze zákona. Ekologové navíc tvrdí, že to udělala schválně, aby teď bylo možné vystavět na pozemcích obří logistický park. Firma však tato podezření odmítá a hodlá se bránit.

Střevlík zlatitý je velmi vzácný brouk, který žil v lukách. Ty však nechala společnost CPI zorat a rozlila na ně močůvku. Firma tak zřejmě porušila zákon a navíc ohrozila i další živočišné druhy. „V lokalitě dále žili ptáci, například chřástal polní, křepelka polní, z plazů užovka obecná nebo ještěrka živorodá,“ vyjmenovává ředitelka České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem Jana Moravcová. „Ta močůvka funguje jako insekticid, to znamená, že pokud se tam střevlík zlatitý vyskytoval, tak teď už se tam nevyskytuje,“ vysvětluje Marian Páleník z organizace Přátelé přírody.

Ekologové obviňují CPI group z úmyslu. V místech, kde společnost orala, má totiž vyrůst obří logistický park. Jenže k jakékoli práci na pozemcích firma potřebuje výjimku ze zákona o ochraně přírody, a tu nedostala. CPI group jakékoli pochybení odmítá. „Já si myslím, že celá ta akce byla dělaná právě proto, aby se tam ti živočichové nemohli dále vyskytovat a tím pádem investor nepotřeboval výjimku,“ domnívá se Marian Páleník. „Podle aktuálních výzkumů je prokázáno, že v místech, kde k hospodaření na půdě dochází, nežije střevlík a nevedou tudy ani migrační trasy,“ hájí kroky firmy mediální zástupkyně CPI group Michaela Winklerová.

Video Reportáž Terezy Baldové
video

Reportáž Terezy Baldové

Česká inspekce životního prostředí už firmě další práci na pozemcích zakázala. Znalci by měli navíc posoudit, jak moc firma přírodu poničila. „V případě, že se prokáže, že orbou bylo negativně zasaženo stanoviště zvláště chráněných druhů, případně došlo k jejich přímému úhynu, budeme zahajovat řízení o pokutě,“ říká Jana Moravcová. „Proti zákazu podáme v zákonné lhůtě odpor, protože jsme přesvědčeni, že jsme žádný zákon neporušili,“ uzavírá Michaela Winklerová.

CPI má na Ústecku problémů mnohem víc. Pozemek v centru města, na kterém chtěla stavět, leží už řadu měsíců ladem. Lidé si také stěžují na ubytovnu ve čtvrti Střekov.