Ústecko chystá slučování a vybírá páteřní školy

Ústí nad Labem - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu, a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. Karlovarský kraj se ale na změny nechystá. To se týká i Ústeckého kraje.

Střední školy:

V Ústeckém kraji k dnešnímu dni funguje 112 středních škol - kraj jich zřizuje jedenasedmdesát. Po dokončení procesu restrukturalizace v roce 2015 by se jejich počet měl pohybovat mezi 50 a 60.

V souvislosti s chystanými změnami se hejtmanství rozhodlo určit patnáct ústavů, které podle něj splňují parametry kvalitní a prosperující školy a budou mít větší šanci dosáhnout na dotace. Zatím předal dekret sedmi vzdělávacím ústavům. Tzv. páteřními školami Ústeckého kraje se staly Střední škola stavební Teplice, Střední škola energetická a stavební Chomutov, Obchodní akademie - Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany, Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem a Střední škola technická Most - Velebudice.

Gymnázia:

Na rozdíl od jiných krajů se ten Ústecký z procesu slučování a rušení škol nehodlá vyhnout ani gymnáziím. V regionu jich dnes funguje třiadvacet, sedmnáct z nich zřizuje kraj. Podle požadavků ministerstva školství také sníží podíl studentů, kteří každý rok nastoupí do víceletých oborů. V současné době jich je asi 6,5 procenta. Se slučováním škol začal Ústecký kraj dřív, než tento požadavek na hejtmany vzneslo ministerstvo školství, a má vlastní plán, takže nemusí čekat na instrukce ministerstva.