Nejbohatší ROP ještě rozdá miliardy, spěch je však na místě

Ústí nad Labem – Regionální operační program už naplno proplácí dříve přislíbené dotace, navíc začne přijímat žádosti o nové. Rozdá ještě 3,7 miliardy korun, žadatelé si však musí pospíšit. Od čtvrtka mohou žadatelé předkládat projekty do čtyř výzev, pátou ROP vyhlásí 1. listopadu. Dotace půjdou především na opravy silnic, mostů a sportovních areálů. Příjemci budou muset spěchat, příští léto už budou muset mít hotovo 15 procent z každého projektu.

Na silniční obchvaty je v aktuálních výzvách vyčleněno 335 milionů korun, na cyklostezky 323 milionů a na další rozvoj dopravní obslužnosti 198 milionů korun. O 60 milionů požádá Sokolov, který potřebuje opravit most přes Lobezský potok – je v havarijním stavu, pro dopravu uzavřen, ale peníze na opravu nejsou. „Vždy jsou jiné priority – silnice, chodníky a tak dále. Vždy se to odsouvá, až už není zbytí a musí se to opravit,“ přiznal starosta Zdeněk Berka (ČSSD). Příspěvek by chtěl také Cheb na obchvat, regionální železniční dopravci zase požádají o příspěvky na nové vlaky.

Nad úspěšnými žadateli se ale bude vznášet hrozba v podobě napjatých termínů. Do konce července příštího roku musí být hotovo alespoň 15 procent projektu. Zda dotaci dostanou, se přitom žadatelé dozvědí až v únoru nebo březnu příštího roku. Lidé, kteří na dotace dohlíží, proto doporučují, aby příprava začala předem. „Aby nečekali zbytečně s realizací, především s vyhlášením výběrových řízení, a aby začali co nejrychleji realizovat a byli schopni nám do června maximálně do července příštího roku předat maximum proinvestovaných prostředků,“ vyzvala žadatele ředitelka Úřadu Regionální rady Severozápad Jana Havlicová.

ROP Severozápad ožívá po více než roční pauze, dlouho přitom nebylo jasné, zda dokonce zcela neskončí. Evropská komise program pozastavila, když auditoři nalezli vážné chyby při rozdělování evropských peněz. Nakonec musel stát, kraje i někteří příjemci dotací zaplatit tzv. korekci zhruba 2,6 miliardy korun.

Video Antonín Bruštík o nových výzvách ROP Severozápad
video

Antonín Bruštík o nových výzvách ROP Severozápad