Ekonom Kovanda: Je Česká republika vyspělou zemí díky Slovákům?

Možná tu otázku v nadpisu ještě trochu upřesněme a rozviňme. Jsme „vyspělou“ zemí díky tomu, že Slováci přijali euro? Na první pohled zní i takto upřesněné tázání jako nějaký nesmysl. Jaký vliv má na ekonomickou vyspělost České republiky to, zda naši východní sousedé platí, nebo neplatí eurem? Nicméně pohled pod pokličku napoví, že taková souvislost opravdu dost možná existuje. Alespoň tedy v jistém smyslu. Nepůjde přitom o pohled pod pokličku nikoho méně významného, než je Mezinárodní měnový fond (MMF).

Mezinárodní měnový fond užívá klasifikace „vyspělé země“ od roku 1997. Předtím byly tyto státy klasifikovány jako „průmyslové“. MMF se přejmenováním dané kategorie zemí snažil koncem 90. let reflektovat tu skutečnost, že podíl průmyslové výroby na celkovém výkonu ekonomiky ve všech daných státech znatelně klesal.

V době přejmenování do kategorie ke stávajícím zemím typu USA, Německa, Velké Británie a dalších států, hojně zastoupených také třeba ve skupině nejvýznamnějších ekonomik světa G20, přibyly Izrael, Jižní Korea a Singapur. MMF to zdůvodnil tím, že tyto státy procházejí rapidním ekonomickým rozvojem a že všem jim je již vlastní bezpočet důležitých znaků průmyslové ekonomiky, včetně relativně vysoké úrovně hrubého domácího produktu, značně rozvinutého finančního trhu či vysokého stupně finančního zprostředkování a vhodně diverzifikované ekonomické struktury s rapidně rostoucím sektorem služeb.

Tyto znaky následně, v prvním desetiletí milénia, zjevně splnily také Kypr, Slovinsko, Malta, Česká republika a Slovensko, které byly k vyspělým zemím dle kategorizace MMF přičleněny v letech 2001 v případě Kypru, 2007 v případě Slovinska, 2008 v případě Malty a v roce 2009 v případě České republiky a Slovenska.

MMF neposkytl žádné zásadní zdůvodnění začlenění těchto zemí do nejvyšší kategorie. Nicméně nelze přehlédnout fakt, že v případě Slovinska, Malty a Slovenska se rok začlenění do kategorie vyspělých zemí překrývá s rokem přijetí eura.

Česko je mezi vyspělými zeměmi možná proto, že Slováci přijali euro

Nabízí se tak úvaha, že Česká republika byla začleněna mezi vyspělé země na základě toho, že Slovensko přijalo euro. Začleněním do eurozóny Slovensko v očích MMF zjevně splnilo rozhodující kritérium pro začlenění do nejvyšší kategorie zemí. Zároveň však zřejmě z politických, ale dost možná také z jiných důvodů nehodlal MMF ponechat mimo kategorii vyspělých zemí Českou republiku, která se Slovenskem dlouho tvořila jeden stát a koncem minulého desetiletí jej v celé řadě podstatných makroekonomických ukazatelů mnohdy i výrazně překonávala.

Například Polsko nebo Maďarsko ale stále, ještě dnes, mezi vyspělými zeměmi dle klasifikace MMF nefigurují. Možná právě proto, že neplatí eurem ani za sebou nemají společnou historii se státem, jako je Slovensko, který již eurem platí.

Hlavní ekonom investiční společnosti Roklen Lukáš Kovanda
Profil

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom investiční společnosti CYRRUS, před tím u finanční skupiny Roklen. Je členem správní rady think-tanku Prague Twenty, „rady moudrých“ ScioŠkoly, vědeckého grémia České bankovní asociace a působí na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.