Pražský obchodní dům Kotva je opět prohlášen kulturní památkou

Ministerstvo kultury znovu prohlásilo pražský obchodní dům Kotva kulturní památkou. Odbor památkové péče ministerstva dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém rozhodnutí, že Kotva splňuje nutná kritéria.

Obchodní dům Kotva na náměstí Republiky v Praze
Zdroj: ČTK/Šulová Kateřina

Rozhodnutí nabude právní moci, pokud proti němu nikdo nepodá rozklad, což je možné přibližně do měsíce od vydání rozhodnutí.

Kotva je podle ministerstva výjimečná stavba z počátku 70. let minulého století. Jejími autory jsou manželé Věra a Vladimír Machoninovi.

„Po nabytí právní moci obchodní dům Kotva bude opět chráněn dvakrát,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). „Jednak tím, že stojí v Pražské památkové rezervaci, jednak udělením statutu kulturní památky. Jsem rád, že lidem není lhostejný osud podobných budov, a zasadím se o to, aby nebyly opomenuty ani jiné významné stavby, které naštěstí stále ještě stojí,“ doplnil.

Ministerstvo se mimo jiné aktuálně zabývá případnou památkovou ochranou Nové scény Národního divadla či budovy urologické kliniky v Praze na Karlově, tedy také staveb z druhé poloviny 20. století.

Úřad ale odmítl zahájit řízení o prohlášení další stavby z poválečné doby, bývalého sídla Mezinárodního svazu studentstva v Pařížské ulici. Podnět vyhodnotil jako nedůvodný.

Řízení o prohlášení Kotvy za kulturní památku začalo roku 2016, prohlášena byla loni na podzim. Nový majitel ale podal proti tomuto rozhodnutí rozklad s tím, že byl jako nový vlastník opomenut. Od roku 2016 patří Kotva Pražské správě nemovitostí miliardáře Václava Skaly.

„Aby nemohlo dojít k soudním sporům a stát nebyl poškozen, ministr prvoinstanční rozhodnutí z důvodu předběžné opatrnosti zrušil a vrátil věc první instanci k novému projednání v co nejkratší lhůtě,“ uvedlo ve čtvrtek ministerstvo.

Nové rozhodnutí ministerstva bylo doručeno do datové schránky vlastníkovi 8. dubna. Podle správního řádu je ale procesně určující datum doručení rozhodnutí zplnomocněnému zástupci vlastníka na písemnou doručenku. Předpokládá se, že zástupce vyzvedne dopis do 14 dnů, poté poběží zákonná patnáctidenní lhůta pro podání případného rozkladu. Pokud jej podá, bude o něm po projednání v rozkladové komisi opět rozhodovat druhoinstanční správní orgán, kterým je ministr kultury.

Video Studio ČT24
video

Obchodní dům byl otevřen v roce 1975