Vzácný dokument z doby Jana Husa se vydražil za sedm milionů. Půjde do soukromých rukou

Vzácný dokument z roku 1414 související s církevním reformátorem Janem Husem se na nedělní aukci společnosti 1. Art Consulting vydražil za kladívkovou cenu 6,1 milionu korun. S aukčním poplatkem tak nový soukromý majitel zaplatí částku přesahující sedm milionů. O listinu neúspěšně jevila zájem i Národní knihovna (NK).

Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století. 

Dokument z roku 1414 týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce.

O vzácnou listinu projevila zájem i Národní knihovna. „Myslím si, že by to byla písemnost, která by velmi dobře zapadla do našich historických fondů a ucelila by soubor, který máme,“ řekl po aukci generální ředitel NK Martin Kocanda.

Dokument se ale podle něj vydražil za částku, kterou již knihovna nemohla dát. „Částka, kterou jsme disponovali, byla uvolněna na základě rozhodnutí ministra kultury (Antonína Staňka),“ dodal Kocanda s tím, že přesahovala běžný rozpočet knihovny.

Zásadní význam dokumentu

Kupec bude muset zaplatit ke kladívkové ceně také aukční poplatek, cena se tak vyšplhá přes sedm milionů korun. Výherce nechtěl sdělovat podrobnosti, uvedl pouze, že listina skončí v soukromých rukou. Vyvolávací cena notářského zápisu byla čtyři miliony korun, pravost ověřil expert historických fondů Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

Podle něj  je význam nalezeného dokumentu zcela zásadní pro posouzení, zda bohatá právní argumentace své doby byla v souladu s tehdejším právním řádem, či nikoli. Tedy zda odebrání doktorátu kanonického práva současníkovi Jana Husa Janovi z Jesenice a vyhlášení ztížené klatby nad ním bylo skutečně výsledkem spravedlivého právního posouzení, nebo spíše politickým aktem doby.

„Doktoráty udílely univerzity, což byly autonomní korporace a nebyly součástí hierarchie církevních orgánů, tedy papežských soudů. Je tam tedy zajímavá ta argumentace, kterou papežský auditor Petr Nardi podložil to, že může doktorát odebrat,“ uvedl Uhlíř. „Jsou v celku doklady o tom, že Husův proces neprobíhal procesně korektně podle kanonického práva. Tady je podezření, že to bude něco podobného.“ 

Listina ještě není přeložena, je to zcela nový objev. Text je latinský a drobným písmem, překlad by zabral několik dnů.