Letní slavnosti staré hudby proplouvají Středomořím

Letní slavnosti staré hudby se letos vypraví do Středomoří. Skladby, které v této oblasti zněly v sedmnáctém a osmnáctém století, uslyší i posluchači v pražském Rudolfinu, zámku Troja nebo kostele Panny Marie na Slovanech. Program potrvá do 8. srpna, zahájí ho 10. července koncert Královny Středomoří s francouzskou sopranistkou Véronique Gensovou. Blíže letošní ročník a hudbu Středomoří představila v rozhovoru ředitelka festivalu Josefína Matyášová.

Video Události v kultuře
video

Letní slavnosti staré hudby se přenesou do Středomoří

Po loňských výletech na dvůr francouzského krále Ludvíka XIV. se letošní ročník zaměří na hudbu Středomoří. Můžete ji nějak posluchačům přiblížit?
Středomoří je pro starou hudbu naprosto zásadní a pořádat festival, aniž by se podnikl výlet do Středomoří, není možné, takže my jsme do této oblasti nahlédli už mnohokrát, ale letos je to poprvé, kdy jí budeme věnovat výhradní pozornost. Pro mě osobně byla středomořská hudba plná barev, vášní, emocí a problémů, které se daly hudbou vyřešit. 

Jak vlastně fungovala středomořská hudební scéna té doby? A jak se to dá přenést do naší středoevropské krajiny?
Oblast sama je obrovská a v každém městě, v každé vesnici se něčím lišila, ale tuhle rozmanitost jsme hledali a vybírali z ní pro nás nejzajímavější projevy. Hudba zněla jak na aristokratických dvorech, tak v nejnižších vrstvách na rozích ulic. A všude ji poslouchali lidé – a stejný princip chceme na festivalu zopakovat.

Letošní slavnosti nabízí sedm koncertů s operními áriemi i duchovní hudbou, co přesně může publikum od programu očekávat?
Sestavili jsme plnobarevnou programovou mozaiku. Můžeme tudíž pozvat posluchače, aby se s námi vydali například do středověkého italského kláštera, aby s námi přivoněli k Orientu, aby si prošli některé vybrané středomořské přístavy a poslechli si hudbu, která zde zněla. Navštívíme také několik panovnických dvorů.