Kde domov můj

Kde domov můj. Jindřich Štreit vidí bezdomovce v jiném světle

Čtyři roky hledal cestu k lidem bez domova, kteří žijí na okraji společnosti. Navazoval s nimi křehká přátelství a oni se pak nechali fotografovat. Známý fotograf Jindřich Štreit nyní soubor snímků s názvem Kde domov můj vystavil v pražské Galerii České spořitelny.

 

Jindřich Štreit už během své umělecké cesty fotografoval lidi nemocné, postižené nebo drogově závislé. Jeho dokumentární série na sociální témata patří od sedmdesátých let k vysoce ceněným uměleckým počinům. „Do stejného ranku patří i lidé bez domova. Ale začátek byl velmi těžký, přiznám se, že jsem velmi váhal,“ říká fotograf.

Spolupráce s charitou

Přístup do reálného světa bezdomovců budoval několik let, na počátku byla spolupráce s charitativními organizacemi v Jižních Čechách a na Olomoucku. Důvěru lidí bez domova získal díky spolupráci s terénními pracovníky. „Jeho fotografie povyšují každodenní a obtížnou práci s lidmi na okraji společnosti. Jiný umělecký pohled ukazuje tyto lidi najednou v jiném světle,“ říká zástupce Charity ČR Jan Oulík.

Načasování výstavy na mrazivé zimní období není náhodné. Výstavou chce tvůrce upozornit na bezútěšnou situaci lidí, kteří na snímcích odhalili nepatrný zbytek soukromí, který jim v jejich situaci zbyl. „Nedají mi spát sociální otázky a mezilidské vztahy. Chci, aby se problematické otázky řešily. Jako fotograf je ale vyřešit nemůžu. Mohu však problém naznačit, aby se lidé nahoře zamysleli a něco začali dělat,“ domnívá se.

Video Události v kultuře
video

Jindřich Štreit vidí bezdomovce v jiném světle

„Poznal jsem lidi, kteří byli velmi féroví a otevření, ale pozor, nefotografoval jsem na ulici. Mne zajímal člověk, který si našel ten pseudodomov,“ říká fotograf. Výstava Kde domov můj v pražské Galerii České spořitelny potrvá do 26. února. Téma bezdomovectví Štreit zpracoval také ve stejnojmenné knize, kterou loni vydalo nakladatelství wo-men.

Jindřich Štreit minulý rok oslavil sedmdesátiny. Jeho fotografie se nacházejí ve sbírkách světových galerií, například Muzea moderního umění v New Yorku. Pro mnohé kolegy je vzorem, budoucí fotografickou generaci učí na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.