Z expozice Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Karel stavitel. Nová expozice ukazuje středověkou Prahu jako velkolepé staveniště

Jak Karel IV. změnil Prahu a co z těchto změn zůstalo až do dnešní doby, ukazuje nová expozice v domě U Zlatého prstenu. Panovníka představuje jako ambiciózního stavitele, který z nevelkého města vytvořil světovou metropoli. Multimediální a interaktivní projekt, založený na dlouhém archeologickém pátraní v základech Prahy, je posledním bodem oslav sedmistého výročí Karlova narození.

 

Za vlády Karla IV. se Praha stala centrem řemesel, obchodu, vzdělanosti a duchovního života. Výstava město popisuje jako „velkolepé staveniště Evropy“.

Jedním z nejvýznamnějších stavitelských počinů byla výstavba Nového Města pražského. Za pouhé dva roky bylo vybudováno na 1500 obytných domů, čtyři městské brány a tři kilometry dlouhé a šest metrů vysoké hradby. Součástí nové pražské části byly zahrady, vinice i chmelnice. A počet obyvatel - zhruba 40 tisíc - jeden z nejvyšších v tehdejší Evropě. 

Expozice se návštěvníkům snaží přiblížit podobu měst a život jejich obyvatel nejen za vlády Karla IV., ale vůbec v lucemburské době. Atmosféru navozuje už vstup do výstavy.

„Divák zde může pomocí zvuků a světelných efektů slyšet a vidět koně, jejichž dusot zvýrazňuje dramatický příchod Lucemburků do Prahy. Bylo to v roce 1310, v listopadu, tedy poněkud pochmurném období, a v podstatě ji museli dobýt,“ popisuje archeolog Petr Starec.

Tehdejší Prahu návštěvníkům přibližují virtuální exponáty i modely staveb, které odrážejí jak zrealizované stavby, tak i Karlovy představy. Například na modelu představujícím Staré a Nové Město pražské, Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad a Vyšehrad mohou lidé sledovat stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století - proměny vytváří videomapping.

Vystaveny jsou také archeologické nálezy z muzejních sbírek. „Upozorňuji především na krásný poutní odznak, který je jedinečným nálezem v českých zemích. Je z konce 14. století,“ zmínil jeden z nich Petr Starec. Speciální prostor je pak určen pro dětské návštěvníky, mohou si v něm vyzkoušet život v Praze před sedmi stoletími.

video Rozhovor s tvůrci výstavy Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy
Video Studio 6
video

Rozhovor s tvůrci výstavy Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy

Expozice Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy je první částí zamýšleného projektu zaměřeného na středověk.

„Příští rok bude následovat druhá etapa a předpokládáme, že v roce 2019 otevřeme expozici věnovanou středověké Praze, období vlády Lucemburků a samozřejmě Karla IV.,“ věří Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Dům U Zlatého prstenu převzala instituce do své správy tento rok na jaře. Předtím výstavní prostory využívala Galerie hlavního města Prahy.